Zdrowie i styl życia

Unikalne zadania specjalne – skuteczne koordynowanie

Koordynatorzy badań klinicznych są niezbędni do skutecznego zarządzania wszelkimi aspektami badań klinicznych, od tworzenia harmonogramów po monitorowanie postępów. W Agencji Badań Medycznych wykonywanych jest coraz więcej niekomercyjnych badań klinicznych, co wymaga wykwalifikowanych koordynatorów, aby zapewnić, że proces przebiega zgodnie z harmonogramem i wymaganiami.

Koordynatorzy powinni mieć wszechstronne umiejętności, w tym zarówno twarde, jak i miękkie, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki, jednakże nie jest wymagane specjalne wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne.

„Efektywne zarządzanie zespołem i współpracą, zapewnienie przepływu informacji i koordynacja szerokiego spektrum działań wymaga nie tylko sprawnego planowania, ale też często umiejętności miękkich, jeśli pojawią się trudności międzyludzkie. Koordynator musi być czujny i przygotowany na nieprzewidywalne sytuacje – jak wystąpienie zdarzenia niepożądanego czy opóźnienia logistyczne lub administracyjne. Co więcej, konieczna jest znajomość aktualnych przepisów prawnych oraz zdolność odnalezienia się w skomplikowanych procesach przygotowywania wniosków lub pozyskiwania środków” – mówi Katarzyna Maleszewska, pełniąca tę funkcję w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka.

Aby zostać koordynatorem badań klinicznych, trzeba posiadać wyjątkowy zestaw umiejętności. Należą do nich zdyscyplinowanie, elastyczność, komunikatywność oraz talent do zarządzania i rozwiązywania problemów. Praca ta wymaga również poczucia, że wykonywana praca jest pożyteczna i ma sens. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu koordynatora badań klinicznych warto dokładnie się zastanowić.

Badania kliniczne to ważny element wspomagający postępy w nauce medycznej. Nie jest to jednak jedyna droga, która może być dla pacjentów skuteczna. Współczesna medycyna oferuje bowiem szeroką gamę leków i terapii, które przynoszą ulgę w cierpieniu i zmniejszają ryzyko zachorowania. Badania kliniczne są jednak nadal ważnym elementem, wspomagającym postępy medyczne i umożliwiającym pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, których jeszcze niedawno nie było. Dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się znacznie wyższym poziomem opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom dostęp do najskuteczniejszych terapii.

Katarzyna Maleszewska wyjaśnia, że koordynacja niekomercyjnych projektów to nie tylko odciążenie ekspertów z obowiązków organizacyjnych, lecz także zapewnienie, aby wszystkie kroki prowadzące do realizacji projektu były terminowo i sprawnie wykonane. Oznacza to m.in. planowanie pracy, zajmowanie się formalnościami, wprowadzanie danych, kontakty z sponsorem czy podwykonawcami, a także okazjonalne wsparcie w rozliczeniach kosztów podróży pacjentów. Im więcej projektów jest realizowanych w ośrodku, tym większa jest odpowiedzialność koordynatora.

Koordynator badań klinicznych musi wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami interpersonalnymi i wyczuwać potrzeby pacjentów oraz ich rodzin. Wysłuchanie ich obaw, otulenie ich troskami i zorganizowanie odpowiedniej pomocy – to wszystko spoczywa na barkach koordynatora badań klinicznych.

Koordynator badań klinicznych musi nie tylko wysłuchać pacjenta i jego rodziny, ale także zaoferować im wsparcie i zorganizować odpowiednią opiekę. Obok wysłuchania ich obaw, należy zapewnić im wsparcie, aktywnie słuchać i komunikować się w sposób jasny i zrozumiały.

Koordynator badań klinicznych musi posiadać odpowiednie umiejętności interpersonalne, by móc zaspokoić potrzeby pacjentów i ich rodzin. Wszystko to wymaga nie tylko wysłuchania ich obaw i przytulenia ich troskami, ale także dostarczenia im wsparcia i zorganizowania odpowiedniej pomocy.

Katarzyna Maleszewska opowiada: „W Instytucie Matki i Dziecka prowadzimy wiele projektów, które są szansą na poprawę zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami. Polhistio, Regbone czy najnowsze przedsięwzięcie – Butterfly – dają szansę na lepsze życie dzieciom i młodzieży chorym na nowotwory. Wcielając się w rolę opiekuna pacjentów, często musimy wypełnić trudną psychologicznie funkcję – uczestniczyć w rozmowach dotyczących wyrażania zgody, rekrutacji czy podawania leków. Wiadomość, że nasza praca może wpłynąć na poprawę zdrowia naszych podopiecznych, pozwala nam przetrwać trudne chwile i motywuje do działania”.

Katarzyna Maleszewska, koordynator projektów, wspomina, jak ważne jest w jej pracy bycie na bieżąco w temacie wyzwań związanych z koordynacją projektów.

Szkolenia stanowią więc niezbędny element wspomagający koordynatorów projektów. Umożliwiają one zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy, pozwalając zrozumieć złożone procesy zarządzania projektami.

Korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm i instytucji stanowi również niezbędną część działań koordynatora. Dzięki temu, koordynatorzy mogą wypracować i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności oraz bardziej efektywnie i skutecznie zarządzać projektami.

Zarządzanie projektami wymaga wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności. Dlatego też, aby zapewnić wysoką jakość pracy koordynatora, ważne są cykliczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji poprzez dodatkowe studia podyplomowe.

Takie wsparcie stanowi istotny element zarządzania projektami, gdyż pozwala koordynatorom w bezpieczny i skuteczny sposób przeprowadzić projekt od początku do końca.

Koordynatorzy mogą także skorzystać z pomocy sponsorów, którzy oferują wsparcie w postaci badań i doświadczenia. Dzięki temu, mają dostęp do najnowszych technologii i wiedzy w zakresie zarządzania projektami.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM