Polityka i społeczeństwo

Fundusze UE 2021-27: Inwestycje w przedsiębiorczość – Jarosińska-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, wygłosiła referat podczas II Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej – Ziemia Lubaczowska w Rudzie Różanieckiej na Podkarpaciu. Podczas swojego wystąpienia wyjaśniła, jakie unijne środki finansowe będą miały dostępne przedsiębiorcy w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

„Wsparcie innowacyjności i rozwoju konkurencyjności polskiego sektora przedsiębiorczości uwzględniono w trzech programach krajowych: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, a także w programach regionalnych” – powiedziała wiceminister.

Wiceminister postanowiła zachęcić do wykorzystania Funduszy Europejskich w celu wspierania przedsięwzięć biznesowych. Przedstawiła szeroki zakres wsparcia, w tym działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturę B+R i współpracę biznesu z nauką, a także program FENG z budżetem 7,9 mld euro, który jest największym w Unii Europejskiej.

Wiceminister podkreśliła, że dzięki Funduszom Europejskim każdy może skorzystać z wsparcia w zakresie zwiększania kompetencji oraz rozwijania swojej działalności biznesowej. Wyjaśniła, że program FENG oferuje najbardziej kompleksowe wsparcie na rynku, w tym możliwości dotacji, pożyczek i porad prawnych.

Wiceszefowa resortu funduszy wyjaśniła, że FENG jest programem, który wspiera przedsiębiorców w ich innowacyjnych i konkurencyjnych projektach, zwłaszcza tych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Program ten stanowi kontynuację Inteligentnego Rozwoju 2014-2020, jednak wykracza poza niego swoim nowym, szerszym podejściem do potrzeb przedsiębiorców. Przede wszystkim FENG pomaga w zrealizowaniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w zakresie neutralności klimatycznej i transformacji na zieloną gospodarkę.

„Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej. Start-upy, wzornictwo w MŚP, automatyzacja i robotyzacja oraz gospodarka o obiegu zamkniętym – to obszary, które uzyskają wsparcie w FEPW”– wymieniła wiceminister.

Agata zdawała sobie sprawę, że program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to doskonała okazja do wsparcia innowacji. Umożliwia on bowiem finansowanie projektów zapewniających szeroki dostęp do szerokopasmowego internetu i nowych e-usług, a także danych i systemów informatycznych.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie strategii wspierania innowacji, która obejmowałaby tworzenie i finansowanie projektów mających na celu stworzenie innowacyjnych narzędzi i usług.

Agata zrozumiała, że by skutecznie wspierać innowacje, niezbędna jest strategia, która pozwoli tworzyć i finansować projekty, których celem będzie stworzenie nowatorskich narzędzi i usług.

Minister dodała, że dzięki możliwości finansowania innowacji z własnych programów regionalnych, województwa będą mogły skutecznie wspierać przedsiębiorstwa w ich działaniach i wzmacniać swoje pozycje na rynku.

Ministerstwo Finansów i Przedsiębiorczości ogłosiło również powołanie specjalnego zespołu, który będzie zajmował się zwiększaniem innowacyjności w polskiej gospodarce. Zespół ma na celu poprawę dostępu do nowoczesnych technologii i wiedzy, wspieranie przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji oraz zwiększenie kompetencji pracowników.

Aby wzmocnić krajowy potencjał innowacyjny, wiceszefowa MFiPR zapowiedziała wykorzystanie szeregu działań, aby wspierać organizacje w zakresie przyjmowania nowych technologii, w tym wzmocnienie kompetencji pracowników, budowę i modernizację infrastruktury szerokopasmowej oraz wspieranie nowoczesnych modeli biznesowych.

Ministerstwo przewiduje też wsparcie dla województw w celu rozwijania innowacyjności na miejscu. Wiceszefowa MFiPR wyjaśniła, że będzie to wsparcie w zakresie wykorzystania nowych technologii, rozwoju nowych modeli biznesowych oraz poprawy umiejętności pracowników.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z wsparcia oferowanego przez program Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Program ten skupia się na finansowaniu działań związanych z rynkiem pracy, edukacją, umiejętnościami oraz włączeniem społecznym.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM