Biznes i finanse

Nowe kompetencje na nowe czasy”: Inicjatywa Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w Konfederacji Lewiatan

Organizowane wydarzenie jest częścią projektu realizowanego przez Zespół Polskich Miast i Aglomeracji wraz z Polską Izbą Motoryzacji i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zatytułowanego „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności”, który finansowany jest przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (obejmującym również elektromobilność) zapewnia przejrzysty, ogólnopolski system wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji i przedsiębiorcami. Partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami rynku pracy umożliwiają zbieranie wiarygodnych danych na temat potrzeb kompetencji w sektorze motoryzacyjnym i dostarczenie ich w odpowiednim czasie.

Konferencja ma na celu prezentację najlepszych praktyk w nauczaniu zawodowym w sektorze motoryzacyjnym w Polsce oraz wymianę opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoi system szkolnictwa zawodowego w tym sektorze.

Otwarcie wydarzenia powierzono Piotrowi Uścińskiemu, sekretarzowi stanu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marzenie Machałek, sekretarzowi stanu, pełnomocnikowi rządu do spraw kształcenia zawodowego z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Dariuszowi Budrowskimu, prezesowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która w swoim wystąpieniu skupi się na problemie kształcenia kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

Konferencję otworzyć będą trzej wybitni goście: Piotr Uściński, Marzena Machałek i Dariusz Budrowski. Na specjalne zaproszenie wydarzenia przybędzie Jadwiga Emilewicz, która poruszy temat kształcenia pracowników branży motoryzacyjnej.

Prezes Automotive Skills Alliance, Jakub Stolfa, przedstawi europejskie wymagania dotyczące kształcenia w swoim wystąpieniu pt. „Europe-wide collaboration on the skills agenda in the Automotive-Mobility Ecosystem – the Pact for Skills”.

Organizatorzy tegorocznej konferencji mają wyjątkową okazję do pokazania potencjału młodych mechatroników z Zespołu Szkół w Chocianowie, dlatego zaplanowany został panel dyskusyjny „The Power of Youth”, w którym wezmą udział uczniowie zawodowych szkół branżowych oraz techników, a także prezesi najważniejszych fabryk motoryzacyjnych w Polsce.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM