Zdrowie i styl życia

Koniec recepty rocznej: Ministerstwo Farmacji odchodzi od tego rozwiązania

Ministerstwo Zdrowia w najnowszej nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadza zmiany w przepisach prawa farmaceutycznego, dzięki którym farmaceuci nie będą już musieli posługiwać się specjalnymi kalkulatorami, by wyliczyć ilość leku, jaką może otrzymać pacjent na podstawie „recepty rocznej”.

Pacjenci i pracownicy aptek z pewnością ucieszą się z decyzji Ministerstwa Zdrowia o zniesieniu przepisów dotyczących recepty rocznej. Przepisy te, wprowadzone we wrześniu 2019, wywołały krytykę wśród całego środowiska aptekarskiego. Ich skomplikowanie oznaczało bowiem konieczność korzystania przez pracowników aptek z specjalnych kalkulatorów e-recepty, które pozwalały na obliczenie ilości leku przepisanego pacjentowi. Bez nich praca z receptami rocznymi byłaby niemożliwa.

Dzięki przepisom dotyczącym recepty rocznej, lekarze mogą przepisywać leki dla pacjentów na cały rok (360 dni). Art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne zapewnia jednak mechanizm odliczania leków niewykorzystanych przez pacjenta. Zgodnie z tym postanowieniem, po upływie 30 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji recepty z terminem realizacji 365 dni, apteka lub osoba wykonujące usługi farmaceutyczne powinny zmniejszyć ilość leku o tyle, ile mogłoby zostać zużyte w tym okresie, w którym pacjent go nie wykupił.

Aktualne przepisy dotyczące recept rocznych są jasno określone, dzięki czemu przestrzeganie ich jest proste. Wydanie pacjentowi odpowiedniej ilości leku jest szybkie i łatwe, dzięki czemu recepty roczne są wygodne zarówno dla aptekarzy, jak i dla pacjentów. Można oczekiwać, że wkrótce problemy związane z ich realizacją staną się rzeczą przeszłości.

Pierwszym skutkiem zaproponowanej zmiany będzie wycofanie się z obecnego systemu refundacji leków. Zamiast rocznej recepty pacjenci będą otrzymywać dwa listy zakupowe, dzięki którym będą mogli nabyć leki z refundacją. Każda z list będzie uprawniać do zakupu leków na okres 6 miesięcy, natomiast wysokość refundacji pozostanie bez zmian. Do wyrobienia kolejnej listy będzie konieczne skierowanie pacjenta przez lekarza na kontrolne badania lekarskie.

„Skutkowała nieoczekiwanymi problemami w postaci nadmiernie długich okresów braku możliwości kontroli stanu zdrowia pacjenta, obciążeniem farmaceutów koniecznością pomniejszania ilości wydawanego produktu leczniczego w korelacji z liczbą dni, która upłynęła od wystawienia recepty do momentu jej realizacji w aptece. Jednocześnie recepty roczne wygenerowały problemy na polu dostępności produktów leczniczych, z uwagi na częstą praktykę realizowania takiej recepty podczas jednorazowego zakupu” – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Resort uznał, że modyfikacja artykułu 96a Prawa farmaceutycznego wpłynie pozytywnie na efektywność wystawiania i realizacji recept. Będzie to również korzystne dla farmaceutów i techników farmaceutycznych, ułatwiając im codzienną pracę.

Ministerstwo zapowiada, że zmiana art. 96a Prawa farmaceutycznego umożliwi racjonalizację procesów związanych z wystawianiem i realizacją recept. Z pewnością przyczyni się do zwiększenia wygody i komfortu pracy farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Środki te mają na celu wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia niezbędnych zmian w zakresie dostępności do leków. Zmniejszenie ilości dawek przepisywanych jednorazowo, ma zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Według nowej propozycji, lekarze i pielęgniarki będą w stanie wystawiać maksymalnie połowę leku w dawce podanej w przepisie. W związku z tym, pacjenci będą musieli udać się do lekarza, aby otrzymać komplet leczenia.

Ministerstwo Zdrowia wierzy, że wprowadzenie tego rodzaju zmian wyeliminuje nadużycia w systemie i zminimalizuje ryzyko przedawkowania leków, a także zapewni, że leki będą lepiej dostosowane do potrzeb pacjentów.

Lekarz, dentysta, felczer lub starszy felczer będzie mógł przepisać jednorazowo, na pojedynczej recepcie, maksymalną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, konieczną do sposobu dawkowania lub stosowania w ciągu 60-dniowego okresu. W przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę, maksymalna ilość może być zwielokrotniona do dziesięciokrotnej.

Pacjenci zostaną upoważnieni do wystawiania recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie okresu 180 dni. Lekarz, lekarz dentysta, felczer oraz starszy felczer będą mieli możliwość przepisania maksymalnie 6 recept, zaś pielęgniarka lub położna – do 16. Na jednej recepcie nie będzie mogło być więcej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niż na 60 dni stosowania.

Ponadto, zgodnie z projektem, lekarz, lekarz dentysta, felczer i starszy felczer będą mogli wystawić maksymalnie 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 180 dni. Natomiast pielęgniarka lub położna będą mogli przepisać do 16 recept, określając jednorazowo ilość leku niezbędną do 180-dniowego stosowania. Łącznie, na jednej recepcie nie będzie mogło być więcej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niż na 60 dni stosowania.

Aby ograniczyć zakupy leków na zapas, lekarze mogą dziś zalecać pacjentom wykupienie krótszego okresu leczenia. Poprzez wprowadzenie takiego rozwiązania, wizyta u lekarza będzie zorientowana na ustalenie indywidualnych potrzeb pacjenta, a zarazem skróci się okres stosowania leków. Co więcej, dzięki temu będzie można lepiej monitorować stan zdrowia pacjenta i szybko reagować na zmiany w jego zdrowiu.

Dzięki proponowanemu rozwiązaniu będzie można ograniczyć ilość produktów wydawanych i realizowanych na receptę. To z kolei zmniejszy prawdopodobieństwo nadmiernego wykorzystania recepty, co przyczyni się do ograniczenia ilości leków, które mogą być przepisane na okres stosowania. Dla farmaceutów będzie to oznaczało uproszczenie wydawania recept.

Pacjenci będą mieli możliwość wykorzystania recepty w aptece lub punkcie aptecznym wyłącznie na okres jej ważności, który będzie odpowiadał ilości leku na recepcie. Oznacza to, że nie będzie potrzeby odliczania niewykorzystanych dawek.

„W ocenie projektodawcy proponowane rozwiązania pozwolą zachować proporcje między częstotliwością wywiadu medycznego u danego pacjenta, a częstotliwością realizacji przezeń recept” – przekonuje resort.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pacjenta, Ministerstwo uważa, że maksymalny okres farmakoterapii w ciągu pół roku jest optymalny. Dzięki temu lekarz ma możliwość zapewnienia pacjentowi koniecznej, ale ograniczonej liczby kontaktów, które zapewnią bezpieczeństwo i maksymalny komfort.

Recepty wystawione przed wejściem w życie zmian będą realizowane w ramach dotychczasowych przepisów, zgodnie z treścią projektu.

Rząd wycofuje się z dotychczasowych rozwiązań, dotyczących recepty rocznej, aby zapewnić pacjentom łatwy dostęp do leków.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe regulacje, aby zapewnić pacjentom łatwy dostęp do leków, które będą obowiązywać bez względu na czas wystawienia recepty.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM