Polityka i społeczeństwo

Ukraińscy uczniowie w Polsce: raport Amnesty International o prawdziwym obliczu nierówności

W związku z obchodzonym 20 czerwca Światowym Dniem Uchodźcy, Amnesty International Polska opublikowała raport na temat sytuacji dzieci pochodzących z Ukrainy w naszym kraju. Według danych zawartych w raporcie, nawet 200 tysięcy ukraińskich dzieci może nie mieć dostępu do edukacji, a dzieci uczęszczające do polskich szkół borykają się z wieloma problemami dotyczącymi jakości kształcenia.

Napotykając na swojej drodze wyzwanie związane z edukacją 190 tys. uczniów i uczennic ukraińskich w polskich szkołach (dane na luty 2023 r.), polski system edukacyjny musi zapewnić im odpowiednie wsparcie. Uczniowie często nie mający podstawowych umiejętności językowych są zmuszeni do utrzymania kontaktu z edukacją w Polsce lub kontynuowania zdalnego nauczania w warunkach konfliktu zbrojnego na Ukrainie, co stanowi ogromny wysiłek.

„Ministerstwo Edukacji i Nauki nie monitoruje liczby dzieci i młodzieży przybyłych do Polski z terenu Ukrainy od 24 lutego 2022 r., którzy nie są zapisani do polskich placówek oświatowych” – przekazał Amnesty International resort.

MEiN nie zbiera również informacji na temat liczby uczniów/uczennic ukraińskich, którzy kontynuują naukę w ukraińskim systemie oświaty, znajdując się na terenie Polski.

Aby zwiększyć wiedzę na temat ilu uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w wieku szkolnym przebywa na terenie Polski i kontynuuje naukę w ukraińskim systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się o wypełnienie obowiązku złożenia oświadczenia w gminie.

Ministerstwo współpracuje również z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami lokalnymi, w celu zapewnienia dostępu do edukacji uczniom/uczennicom korzystającym z prawa do szkolnictwa ukraińskiego.

Uczniowie/uczennice z Ukrainy mają zapewniony dostęp do szkolnictwa ukraińskiego, a MEiN wspiera ich w tym zakresie, monitorując skuteczność wdrożonej polityki.

MEiN aktywnie zachęca rodziców i osoby sprawujące opiekę nad uczniem/uczennicą z Ukrainy do złożenia odpowiednich oświadczeń dla gminy, na terenie której przebywają.

Ministerstwo wspomaga również działania zaangażowanych organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aby ułatwić uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy w wieku szkolnym przystosowanie się do ukraińskiego systemu oświaty i kontynuację nauki.

MEiN monitoruje również dane dotyczące liczby uczniów/uczennic z Ukrainy, kontynuujących naukę w ukraińskim systemie oświaty, na terenie Polski.

„Oznacza to, że nie wiemy dokładnie, ilu uczniów i uczennic, którzy uciekli do Polski z terenów Ukrainy, znajduje się aktualnie poza jakimkolwiek systemem oświaty. Bazując na danych PESEL UKR, to ok. 200 tys. dzieci, które być może uczą się w Ukrainie, a być może wcale” – komentuje Anna Mikulska, specjalistka ds. badań Amnesty International.

Uczniowie i uczennice, którzy muszą uczyć się we współczesnych szkołach, napotykają wiele problemów. Nie tylko muszą radzić sobie z obowiązkami edukacyjnymi, ale również z brakiem odpowiednich podręczników w językach ukraińskim lub polskim i ukraińskim. Co więcej, w wielu szkołach nie ma odpowiedniej infrastruktury, aby przyjąć nowych uczniów i uczennice. Nauczyciele i nauczycielki czują się pozostawieni sami sobie i muszą szukać rozwiązań na własną rękę.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację w tym roku szkolnym, uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach zmuszeni byli do zdawania egzaminu ósmoklasisty, aby nie powtarzać roku. W celu ułatwienia im zadania, czas jaki mieli na rozwiązanie egzaminu z języka polskiego został wydłużony do 210 minut w porównaniu do zwykłych 120 minut. Takie obciążenie stanowiło ogromny stres dla tych młodych osób, które musiały w przeciągu kilku miesięcy lub tygodni opanować język, aby uzyskać wystarczające wyniki na egzaminie i móc dostać się do szkoły ponadpodstawowej. Należy pamiętać, że wszystko to działo się w trakcie trwania traumy wojennej na Ukrainie.

Polskie władze są zobowiązane do przestrzegania praw międzynarodowych dotyczących dzieci uchodźców. Konwencja o prawach dziecka wymaga od nas, abyśmy podjęli wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia im dostępu do edukacji.

Jeśli chcesz przejrzeć wyniki badań na temat uchodźców z Ukrainy w Polsce, wejdź na stronę https://www.amnesty.org.pl/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce, na której znajdziesz materiały opublikowane w ramach projektu badawczego, w języku polskim i ukraińskim.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM