Biznes i finanse

KGHM buduje nową przyszłość: warzelnia soli jako odpowiedź na ekologiczne wyzwania

KGHM przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej warzelni soli. Jest to inwestycja o wyjątkowym charakterze, ponieważ pozwoli ona na zmniejszenie zasolenia wód technologicznych KGHM oraz produkcję naturalnej, neutralnej dla środowiska wody bez soli i zanieczyszczeń. Co więcej, warzelnia pozwoli na wyprodukowanie do 1 mln ton soli ważonej rocznie oraz blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa, zatem stanowić będzie korzyść zarówno dla biznesu jak i środowiska.

Koszt realizacji inwestycji szacuje się na około 1 mld zł. Wstępne obliczenia wskazują, że będzie to kwota zbliżona do inwestycji podobnego typu wykonywanych na całym świecie. Warzelnia zostanie zlokalizowana w Hucie Miedzi Głogów, gdyż w jej sąsiedztwie znajdują się niezbędne media techniczne i energetyczne.

„Warzelnia soli to dla KGHM przełomowa inwestycja pod wieloma względami. Projekt ma charakter biznesowy i otwiera nowe perspektywy. Mówię tu m.in. o rynku nawozów, które mogą być cennym wsparciem dla polskich rolników. Badamy takie możliwości” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycja jest jasnym dowodem na to, że KGHM jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i rynkowych, a także wykorzystać nowe technologie i innowacje.

Projekt przewiduje selektywną obróbkę wód kopalnianych, aby skoncentrować strumienie wody o podwyższonej zawartości soli i skierować je do pompowni głównego odwadniania. Dzięki użyciu technologicznej pary, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych, woda zostanie odsolona, a produkty solne, takie jak sól warzona, będą produkowane w ilości do 1 mln ton rocznie.

KGHM wykorzystuje nowe technologie i innowacje, dzięki którym firma może radzić sobie z dynamicznie zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i rynkowymi.

„Warzelnia może powstawać etapowo, z możliwych do rozbudowania modułów. Proces budowy szacujemy na ok. sześć lat ze względu na skalę inwestycji i stopień jej skomplikowania. Pozytywny wpływ na środowisko, w połączeniu z rentownością projektu, są kluczowe dla naszych działań” – mówi Marek Świder.

Marek Świder, wiceprezes KGHM do spraw produkcji, poinformował, że wielomiesięczne analizy KGHM doprowadziły do rozważenia wykorzystania nowych technologii w procesie odsalania wód.

KGHM planuje przeprowadzenie prób technologicznych procesów odsalania wód, w tym zagospodarowania odpadów, a także szczegółową analizę nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Po wykonaniu wszystkich zadań zostanie podjęta decyzja dotycząca wyboru technologii oraz skali inwestycji.

Zgodnie z zapowiedzią wiceprezesa KGHM, do końca tego roku zostanie ustalony szczegółowy harmonogram wszystkich działań związanych z wykorzystaniem technologii odsalania wód.

Proces technologiczny w warzelni zostanie wykonany zgodnie z regułami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do produkcji soli będzie wykorzystana para pochodząca z istniejącej infrastruktury energetycznej Huty Miedzi Głogów oraz z bloków parowo-gazowych. Produkowana w wyniku warzenia soli woda zostanie skierowana do obiegów chłodzących huty, a powstałe minerały będą wykorzystane do produkcji naturalnych nawozów dla rolnictwa.

Dzięki wprowadzeniu tych działań sumaryczny ładunek soli deponowany z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu zostanie zmniejszony aż o 50%, dzięki czemu zmniejszy się wpływ naszej firmy na środowisko i pozytywnie wpłyniemy na ochronę przyrody rzeki Odry.

„Projekt jest ważny z punktu widzenia biznesowego, ale także ekologicznego – z czego się bardzo cieszę. Inwestycja zdecydowanie poprawi ekosystem Odry, jak i całego Dolnego Śląska. Jest to więc przedsięwzięcie strategiczne. Wszyscy będziemy trzymać kciuki” – przekonywał Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski.

KGHM angażuje się w szeroko zakrojone przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firma jest świadoma, że jej eksploatacja ma wpływ na środowisko naturalne, dlatego wdrożenie technologii przyjaznych środowisku jest jednym z jej głównych celów. Z tego względu KGHM wdrożyła szereg rozwiązań, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne.

KGHM zapewnia, że wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne są prowadzone zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Spółka nastawiona jest na tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zminimalizowanie wpływu na środowisko i zoptymalizowanie efektywności eksploatacji. KGHM współpracuje także z lokalnymi grupami aktywistów i organizacjami, w celu wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska.

KGHM kontynuuje swoje zobowiązanie do ochrony środowiska poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują wpływ działalności spółki na środowisko. W ramach etapu przygotowawczego KGHM planuje rozbudowę sieci rurociągów pod ziemią i na powierzchni, w celu zapewnienia oszczędności i ograniczenia zanieczyszczeń. Spółka wydała w 2022 roku ponad 250 mln zł na realizację proekologicznych inwestycji, w tym na rozwiązania mające na celu eliminację zasolenia wód technologicznych.

KGHM kontynuuje swoje wysiłki w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i oszczędności. Firma współpracuje z lokalnymi grupami aktywistów i organizacjami społecznymi, aby wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska. Dzięki innowacyjnym technologiom i wiedzy ekspertów KGHM może zapewnić, że wszystkie jej przedsięwzięcia inwestycyjne będą prowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z najlepszymi praktykami ekologicznymi.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM