Polityka i społeczeństwo

Promocja polskiej kultury i języka podczas Kongresu w Warszawie

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zwołany zostanie w Jachrance pod Warszawą w dniach 5-9 lipca 2023 roku. To wyjątkowe wydarzenie zgromadzi nauczycieli, wykładowców, kierowników polskich placówek oświatowych z całego świata, a także propagatorów polskiej kultury. Główny organizator Kongresu to Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a honorowym patronatem objęła go małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Polacy, w tym potomkowie polskich imigrantów, młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, naukowcy oraz działacze polonijni z całego globu mają okazję spotkać się w Jachrance podczas pierwszego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Na wydarzeniu weźmie udział blisko 500 zebranych z 40 krajów, z różnych kontynentów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej oraz wielu państw europejskich. Celem kongresu jest wzmocnienie współpracy polonijnej w zakresie edukacji i nauki, a także wsparcie Polaków zamieszkałych za granicami w nauczaniu języka polskiego oraz propagowaniu rodzimej kultury.

Program Kongresu obejmuje szeroki zakres działań, obejmujących zarówno część merytoryczno-szkoleniową, jak i kulturalno-edukacyjną. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach panelowych, wykładach popularnonaukowych, warsztatach dydaktycznych i szkoleniach metodycznych. Ponadto, będą mieli okazję spotkać się z naukowcami, dydaktykami i ekspertami dbającymi o rozwój nauki polskiej na świecie i popularyzację polskiej edukacji i polonii w całym świecie.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest głównym organizatorem Kongresu. W wydarzeniu współuczestniczą: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Nad reprezentacją medialną Kongresu czuwają: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Polska Agencja Prasowa S.A.

Pierwszym wydarzeniem zaplanowanym na 5 lipca będzie prezentacja filmów, która odbędzie się o godzinie 18.00 w Teatrze im. Stefana Jaracza. Projekcje będą poprzedzone wystąpieniami reżyserów i aktorów zaangażowanych w produkcję.

Drugim wydarzeniem zaplanowanym na 5 lipca będzie koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wystąpią w nim laureaci konkursu muzycznego, którzy zaprezentują utwory związane z polską historią i kulturą. Koncert odbędzie się o godzinie 20.00 w Operze Narodowej.

Na zakończenie dnia, o godzinie 23.00 w Centrum Kongresowym, zostanie zorganizowany wieczór taneczny z polskim DJ-em.

Trzecim wydarzeniem zaplanowanym na 5 lipca będzie wystawa poświęcona polskiej historii. Zostanie ona zorganizowana w Centrum Kongresowym od godziny 9.00 do 17.00. Wystawa będzie poświęcona osiągnięciom Polaków w dziedzinie kultury, sztuki, nauki i technologii.

Na zakończenie, o godzinie 19.00, odbędzie się ceremonia wręczenia nagród za udział w wydarzeniu.

Organizatorzy przygotowali również szereg innych atrakcji na 5 lipca, w tym warsztaty kulinarne, gry i zabawy związane z tematyką wydarzenia, prelekcje dotyczące polskiej historii i kultury oraz występy artystyczne.

Na początku dnia, 5 lipca, zostanie zorganizowany przemarsz ulicami miasta, który rozpocznie się o godzinie 11.00 od Rynku Głównego i zakończy się przy Operze Narodowej. Przemarsz będzie okazją do wspólnego świętowania narodowych świąt.

Po zakończeniu przemarszu, o godzinie 15.00, w Operze Narodowej zostanie zorganizowana uroczysta Msza Święta z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Nowa wersja 1:

Zapraszamy na oficjalne otwarcie I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, które odbędzie się 6 lipca o godz. 15:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna online, w produkcji zespołu PAP Mediaroom, na stronie Instytutu oraz stronach https://pap-mediaroom.pl.

Nowa wersja 2:

Odwiedź stronę Instytutu oraz stronę https://pap-mediaroom.pl, aby obejrzeć online oficjalne otwarcie I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, które odbędzie się 6 lipca o godz. 15:00. Transmisja w produkcji zespołu PAP Mediaroom.

Gościem sesji plenarnej przed oficjalnym otwarciem będzie dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas sesji, współorganizatorzy oraz przedstawiciele służby konsularnej będą mieli możliwość wysłuchania wystąpień oraz wzięcia udziału w dyskusji.

W godzinach popołudniowych odbędą się dyskusje panelowe, w których udział wezmą wybrane grupy uczestników Kongresu, takie jak nauczyciele języka polskiego, dyrektorzy szkół, młodzież i rodzice. W wyniku tych rozmów spróbują oni odpowiedzieć na pytania: „Jaki jest cel polskiej szkoły?” i „Jak moja szkoła może promować język polski i Polskę w swoim otoczeniu?”.

7 lipca to dzień, kiedy uczestnicy Kongresu poznają najważniejsze miejsca Warszawy. Późnym rankiem młodzież odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego, aby poznać historię i zrozumieć przeszłość stolicy. Następnie wybiorą się na Stare Miasto, gdzie zobaczą jak wyglądała Warszawa w czasach średniowiecza. Na koniec odwiedzą Centrum Nauki Kopernik, aby poznać najnowsze odkrycia z dziedziny nauki i technologii. W tym czasie inna grupa uczestników uda się do Akademii Telewizyjnej TVP, gdzie poznają techniki montażu i techniki pracy w telewizji, a także przygotują swoją wideorelację na zaproponowany temat.

Uczestnicy Kongresu będą mieli okazję wziąć udział w interdyscyplinarnym panelu dyskusyjnym na temat znaczenia edukacji językowej i kulturowej dla zachowania naszej tożsamości. Ponadto, będą mieli możliwość wysłuchania wykładu dr. Krzysztofa Jurka z Fundacji Polskiej Akademii Nauk (przewidziana jest transmisja tego wykładu online na stronach Kongresu).

Nowa wersja:

Jeszcze przed obiadem rozpoczną się sesje warsztatowe, obejmujące przede wszystkim wychowanie dwujęzyczne oraz metody aktywizujące, ale również tańca, rękodzieła ludowego i inne.

Po południu do wyboru będą warsztaty dotyczące działań w mediach społecznościowych oraz wycieczki tematyczne do miast takich jak Zakroczym, Ciechanów i Twierdza Modlin, a także wyprawy na teren Uniwersytetu Warszawskiego.

8 lipca o godzinie 9:00 rozpocznie się sesja wykładowo-warsztatowa, która pomoże uczestnikom i widzom online odkryć swoje korzenie i przodków. W czasie spotkania udostępnione zostaną narzędzia i informacje, dzięki którym będzie można skutecznie szukać własnych danych genealogicznych.

Na stronach Instytutu udostępniony zostanie streaming, który będzie dostępny dla wszystkich chętnych do poznania swoich korzeni i historii przodków. Warto więc nie przegapić tego wyjątkowego spotkania.

„Wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. Dlatego też podczas Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą w sposób szczególny chcemy wsłuchiwać się w głos praktyków, osób zaangażowanych w oświatę polonijną, aby lepiej poznać specyfikę pracy w różnych miejscach i placówkach, a także wyzwania, z którymi na co dzień się mierzą. Niezwykle cenne będzie również poznanie opinii oraz doświadczeń polskich naukowców pracujących w zagranicznych placówkach i działających na rzecz promowania polskiej nauki za granicą. Jak wzmacniać współpracę międzynarodową w obszarze nauki, popularyzować osiągnięcia polskich badaczy i ich największe sukcesy – na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy Kongresu”.

„Język jest najstarszym i bodaj najcenniejszym dobrem, jakie otrzymujemy w darze od naszych przodków. Rozwijał się przez tysiąclecia i jest w nim zapisana historia, która kształtuje nas jako ludzi. W języku wyrażamy naszą istotę, pragnienia, przekonania i wybory. W nim marzymy i projektujemy przyszłość. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego powołany został z myślą o ochronie, podtrzymywaniu i promowaniu języka polskiego w polskiej szkole i codziennym życiu Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej. Rozpoczynający się wkrótce Kongres to wyjątkowy czas, w którym możemy podzielić się osiągnięciami, oczekiwaniami i razem nakreślić horyzont naszych zamierzeń oraz określić drogi ku nim prowadzące. Jestem przekonany, że dysponujemy jako naród wielkim potencjałem wzorów i możliwości twórczych, a kongresowe dni będą pracowitym i radosnym czasem tworzenia i realizowania nowych inicjatyw umacniających pozycję języka polskiego w świecie”.

„Nauka języka polskiego za granicą to kluczowy element promocji Polski i rodzimej kultury. Przedstawiciele Polonii i Polaków mieszkających poza krajem są najlepszymi ambasadorami naszej historii i dziedzictwa kulturowego. Wśród gości Kongresu znajduje się grono młodzieży, dla której nauka języka polskiego jest własnym wyborem, często opartym na rodzinnych tradycjach, pielęgnowanych od wielu pokoleń. Podstawową misją Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest umożliwienie kształtowania tych pasji, a co za tym idzie, promocja polskiej kultury na całym świecie. Skala rozpoczynającego się za kilka dni wydarzenia, liczba gości i poziom merytoryczny świadczą o głębokiej potrzebie integracji środowisk polonijnych. Jest również wskazówką, że rodacy za granicą oczekują od nas aktywnego wsparcia polskiej edukacji na całym świecie. Kongres jest pierwszym niezwykle ważnym krokiem w realizacji naszych wspólnych planów”.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM