Polityka i społeczeństwo

Proekologiczne inwestycje w Legionowie

Legionowo – jak przekonuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – od lat dba o klimat; będzie to kolejna proekologiczna inwestycja realizowana dzięki środkom z UE. Remonty zostaną przeprowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki oraz w Urzędzie Miasta Legionowo. Budynki zmienią się w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, estetyki i funkcjonalności. Z efektów, przez lata, będą korzystać uczniowie, nauczyciele, podopieczni, pracownicy instytucji.

Modernizacje obejmują docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie oświetlenia oraz instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachów. Dodatkowo na budynku UM Legionowo zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Po zrealizowaniu projektu, we wszystkich placówkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, który został zbudowany w latach 40. XX wieku, kluczową kwestią jest zniwelowanie ubytków ciepła.  Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo” to blisko 3 mln 800 tys. zł; dofinansowanie w ramach mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego opiewa na kwotę 1 mln 769 tys. zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM