Polityka i społeczeństwo

Fundusze Unijne pozwoliły na otwarcie podwodnego tunelu łączącego Uznam i Wolin

Otwarcie najdłuższego, funduszami europejskimi wspieranego tunelu podwodnego w Europie miało miejsce w piątek. Tunel, łączący dwie części Świnoujścia, zlokalizowany jest na wyspach Uznam i Wolin i odgrywa ważną rolę w spójności regionu. Projekt został wsparcia finansowego o wartości 162,3 mln euro z polityki spójności, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 191,5 mln euro.

Rozpoczynając uroczystość otwarcia tunelu w Świnoujściu, wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju i poprawy jakości życia wszystkich regionów Polski.

„Otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa, jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do łączności z całym Pomorzem Zachodnim i całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw naszego narodu” – powiedział Kaczyński. 

Po otwarciu finansowanego z funduszy europejskich tunelu pod Świną, który połączył dwie części Świnoujścia znajdujące się na wyspach Uznam i Wolin, wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to „inwestycja potrzebna”, która ma znaczenie dla całego narodu. Oprócz tego komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira zaznaczyła, że jest to doskonały przykład na to, jak polityka spójności faktycznie wpływa na życie ludzi.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podkreślił, że to dzień historyczny, ponieważ mieszkańcy wreszcie uzyskali stałe połączenie. Świadczyć o tym ma również fakt, że podróż pod Świną będzie trwać zaledwie 2-3 minuty. Tunel ma 1,44 km długości i zostanie wykorzystany przez mieszkańców, turystów oraz osoby podróżujące z Polski do Niemiec. Ma on też ułatwić transport i tworzyć nowe możliwości dla inwestycji, a także miejsc pracy.

„Tunel w Świnoujściu to doskonały przykład na to, jak polityka spójności faktycznie zmienia życie ludzi. Mieszkańcy Świnoujścia i Polski czekali na ten tunel od 70 lat. Wreszcie UE udzieliła wsparcia temu przedsięwzięciu” – powiedziała, zacytowana w oficjalnym komunikacie, komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira. 

W piątek, 30 czerwca 2023 roku, oficjalnie otwarto najdłuższy, finansowany z funduszy europejskich tunel podwodny w Europie. Tunel pod Świną stanowi przykład udanej współpracy między UE a miejscowymi samorządami i połączył dwie części miasta Świnoujście, położone na wyspach Uznam i Wolin. Wicepremier Jarosław Kaczyński wyraził swoje zadowolenie z otwarcia tunelu i podkreślił, że jest to inwestycja potrzebna, która ma znaczenie dla regionu, całego Pomorza Zachodniego i całej Polski. Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira dodała, że polityka spójności służy wsparciu projektów infrastrukturalnych, takich jak tunel w Świnoujściu. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oświadczył, że ten dzień jest dla niego historycznym i wyraził swoją radość z realizacji celu jego życia. Tunel pod Świną ma 1,44 km długości, po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra, a jego podróż trwa zaledwie 2-3 minuty. Inwestycja składała się z budowy tunelu oraz modernizacji infrastruktury drogowej, a jej koszt wyniósł 191,5 mln euro, z czego 162,3 mln pochodziło z funduszy europejskich.

„Jest doskonałym przykładem udanej współpracy UE z miejscowymi samorządami, ponieważ współfinansowanie projektu zostało zapewnione z budżetu miasta. Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nadal potrzebuje inwestycji w infrastrukturę drogową, a polityka spójności służy wsparciu właśnie takich projektów” – dodała Ferreira.

„Czuję się szczęśliwy. Zrealizowałem cel mojego życia. Jestem też zmęczony, bo te emocje, szczególnie w ostatnich dniach były ogromne. Czekam na moment, kiedy będziemy mogli rzeczywiście uruchomić tunel i kolejki na promach się wreszcie skończą” – powiedział prezydent w rozmowie z PAP.

30 czerwca 2023 r. to historyczny dzień dla mieszkańców naszych wysp Uznam i Wolin, kiedy zostanie otwarte stałe połączenie. Tunel, o długości 1,44 km, powstanie na potrzeby łączenia dwóch części miasta Świnoujście. Pas ruchu dla każdego kierunku będzie miał szerokość 3,5 metra, a pasy awaryjne ok. 2 metry. Podróż z jednej wyspy na drugą zajmie jedynie 2-3 minuty.

Budowa tunelu łączącego Uznam i Wolin to ważny krok w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miasta Świnoujście. Otwarcie połączenia będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców, a także na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Budowa tunelu w Świnoujściu będzie służyła nie tylko mieszkańcom i turystom, ale również stworzy nowe możliwości rozwoju dla lokalnych inwestorów i tworzenia miejsc pracy. Ponadto, modernizacja infrastruktury drogowej i budowa nowych dróg dojazdowych i skrzyżowań umożliwi szybki i bezpieczny transport między Polską a Niemcami.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM