Biznes i finanse

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – czas przygotować swoją firmę do e-fakturowania

Inwestycje w rozwój kompetencji pracowników pozwolą firmie osiągnąć znacznie większe zyski. Jednym ze sposobów na zdobycie nowych umiejętności są szkolenia, w tym te dotyczące promowania biznesu w social mediach. Szkolenia z Facebooka są przydatne dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać możliwości tego medium, aby osiągnąć sukces biznesowy lub stworzyć skuteczny plan działań marketingowych.

Ministerstwo Finansów informuje, że ustawa wprowadzająca obowiązkowy KSeF została już przez Sejm przyjęta i przekazana do prac w Senacie. Wejście w życie obowiązku e-fakturowania jest zaplanowane na 1 lipca 2024 r. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą jednak zacząć korzystać z KSeF od 1 stycznia 2025 r.

E-faktura to szansa dla przedsiębiorców na uszczelnienie systemu podatkowego oraz zyskanie wielu korzyści podatkowych i biznesowych.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF, aby przygotować się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). E-faktura jest jedną z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już istniejących faktur elektronicznych. Wdrożenie KSeF ma na celu optymalizację procesu fakturowania, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych, a także wzmocnienie mechanizmów VAT.

KSeF to kolejny krok w kierunku uszczelniania systemu podatkowego w Polsce, który został rozpoczęty w 2016 r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie luki VAT, która w 2015 r. wynosiła 24,1%, a prognozujemy, że w 2022 r. będzie wynosiła już zaledwie 4,9% potencjalnych wpływów. Tym samym luka zostanie zredukowana o około 80%. KSeF wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, dzięki którym podatnicy będą musieli korzystać z e-faktur, co poprawi dochody budżetu państwa z tytułu VAT, a jednocześnie ograniczy potrzebę działań kontrolnych przedsiębiorców przez administrację skarbową – wyjaśnia insp. Mariusz Gojny, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykorzystuje zaawansowane technologie analityczne, aby skutecznie zidentyfikować potencjalne nieprawidłowości w podatkach. Dzięki temu w 2022 r. KAS przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli, co stanowi blisko 7-krotny spadek w stosunku do 2008 r., kiedy było ich ponad 150 tys. Wartością dodaną systemu KSeF jest możliwość skutecznej weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, bez konieczności wszczynania działań kontrolnych ani angażowania podatników.

Wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, uszczelniając także podatki dochodowe. Aby zagwarantować, że projekt ustawy będzie odpowiadał oczekiwaniom przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów (MF) przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne.

W celu zapewnienia odpowiedniego dostosowania do potrzeb rynku wprowadziliśmy następujące zmiany:

• Przesunięcie daty wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. • Przedłużenie o pół roku terminu na wdrożenie KSeF dla podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r. • Możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. • Paragony fiskalne z NIP będą uznawane jako faktury uproszczone do 31 grudnia 2024 r. • Wyłączenie faktur konsumenckich (B2C) z KSeF. • Wyłączenie z KSeF biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragonów na autostradach płatnych). • Wyłączenie z KSeF faktur wystawianych w procedurach OSS i IOSS. • Ustalenie, że kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF. • Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF w przypadku awarii po stronie podatnika, z możliwością dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline. • Precyzyjne określenie daty wystawienia i innych ważnych kwestii związanych z procesem wystawiania faktur w trybie offline i awarii. • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących. • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r. • Całkowita likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Celem wdrożenia obligatoryjnego e-fakturowania jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapewnienie większej przejrzystości oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podatników.

Konsultacje publiczne w ramach projektu ustawy KSeF pozwoliły na dostosowanie zapisów do oczekiwań przedsiębiorców, dzięki czemu zmiany wprowadzone w ustawie są korzystne dla podatników.

Aby zapewnić pełną transparentność procesu, zaplanowaliśmy spotkanie z biznesem na temat projektów aktów wykonawczych do ustawy. Część aspektów technologicznych dotyczących obsługi systemu u podatników oraz przypadków wyłączeń z obowiązku KSeF zostały już przygotowane i zostały dołączone do projektu ustawy. W ten sposób podatnicy mają szansę na zapoznanie się zarówno z projektem ustawy, jak i rozwiązaniami regulującymi te kwestie.

Zgodnie z ustawą MF, rozpoczynają się procesy konsultacji z przedsiębiorcami w sprawie wykonawczych rozporządzeń.

Aby zapewnić pełną dostępność KSeF, planujemy również przeprowadzenie przeglądu obowiązków sprawozdawczych podatników oraz uproszczenia procedur w zakresie obowiązków związanych z rozliczeniami VAT.

Korzyści z wdrożenia KSeF są jasne – pozwolą na usprawnienie i automatyzację procesów weryfikacji rozliczeń oraz przyniosą wymierne korzyści podatkowe i biznesowe.

Wdrożenie KSeF stanowić będzie ważny krok w kierunku cyfryzacji polskiego sektora publicznego i wielu przedsiębiorstw, tworząc jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi do wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych w Europie.

Ujednolicenie i cyfryzacja rozliczeń to dla przedsiębiorców wiele korzyści, zarówno podatkowych jak i operacyjnych.

Korzyści podatkowe:

•KSeF skraca maksymalny termin zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni, dzięki czemu poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstw.
•KSeF umożliwia łatwe i szybkie korygowanie e-faktur.
•Podatnicy mogą zapomnieć o duplikatach faktur, ponieważ e-faktury są bezpiecznie przechowywane w KSeF i są zawsze dostępne.
•Mniej obowiązków – podatnik wystawiający faktury w KSeF nie wysyła już struktur JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

Korzyści biznesowe:

• Obligatoryjne e-fakturowanie z KSeF pozwoli przedsiębiorcom na uczciwą konkurencję, jednocześnie zapewniając obu stronom transakcji pewność, że faktura została prawidłowo wystawiona i przekazana.
• Jednolity standard e-faktury ułatwi obieg dokumentów i cyfryzację obrotu gospodarczego, wpłynie również na automatyzację i usprawnienie procesów księgowych.
• Przyspieszenie wymiany danych między kontrahentami umożliwi szybki dostęp do wystawionej faktury.
• Usługa archiwizacji e-faktur przez okres 10 lat zapewniona przez administrację pozwala oszczędzić czas i pieniądze, które zwykle trzeba przeznaczać na przechowywanie dokumentacji.

KSeF oferuje bezpłatne narzędzia dla podatników, które usprawniają proces fakturowania w firmach. Aplikacja Podatnika KSeF to wygodne rozwiązanie, które pozwala na:

• wykorzystywanie KSeF przez podatników i ich upoważnione podmioty, • zarządzanie uprawnieniami i tokenami, • wystawianie i odbieranie e-Faktur w KSeF, • anonimowy dostęp do e-Faktur po wskazaniu jej indywidualnych cech, • sprawdzanie statusu wysyłki oraz pobieranie UPO KSeF (bez konieczności logowania).

Korzystanie z narzędzi KSeF to łatwy sposób na usprawnienie procesu fakturowania w firmie. Zaproś swoich partnerów biznesowych do korzystania z KSeF, aby uzyskać szybkie i bezpieczne fakturowanie.

Użytkownicy Aplikacji Podatnika mogą skorzystać z dwóch dodatkowych środowisk testowych: wersji testowej oraz wersji przedprodukcyjnej (demo).

Aplikacja e-Mikrofirma jest dostosowana do KSeF i oferuje użytkownikom szereg funkcji:

• połączenie istniejącego konta z KSeF, • wystawianie faktur w KSeF, • odbieranie faktur z KSeF, z możliwością bezpośredniego przeniesienia ich do ewidencji VAT bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

KSeF, aplikacja mobilna, trafi do użytkowników w I kwartale 2024 roku. Będzie to narzędzie umożliwiające wygodne i szybkie wystawianie i odbieranie e-faktur w czasie rzeczywistym, a także zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

KSeF zapewnia bezpieczeństwo danych i wysoką jakość komunikacji. Dostęp do systemu jest weryfikowany podczas kontroli, postępowań podatkowych oraz działań analitycznych KAS.

KSeF poddawany jest regularnym i szczegółowym testom bezpieczeństwa. Dane i komunikacja są chronione szyfrowaniem, a uwierzytelnianie dostępu do systemu przebiega na wysokim poziomie.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony, wprowadzono mechanizm weryfikacji tożsamości użytkowników systemu.

KSeF jest zarządzany przez Centralne Centrum Informatyczne Ministerstwa Finansów (CIRF) i dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aktualizacja struktury logicznej KSeF

29 czerwca 2023 r. została opublikowana zaktualizowana wersja wzoru struktury logicznej FA(2) na ePUAP. W lipcu tego roku będzie dostępne środowisko testowe zgodne z tą strukturą, a 1 września 2023 r. uruchomimy środowisko produkcyjne. Więcej informacji na temat wzoru struktury logicznej KSeF można znaleźć w komunikacie – zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2).

KSeF to narzędzie dla podatników dostępne na stronie podatki.gov.pl/ksef, wraz z szczegółowymi informacjami na temat jego funkcji.

Jeśli masz pytania dotyczące KSeF, skontaktuj się z nami pod adresem info.ksef@mf.gov.pl.

Informacje na temat KSeF są publikowane w serwisie PAP, który zapewnia, że treść komunikatu pozostaje bez zmian w stosunku do tego, co zostało dostarczone przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM