Biznes i finanse

Samorządowe inwestycje w Województwie Lubelskim – Rządowe Wsparcie na Realizację Planów

Ministerstwo Infrastruktury szczęśliwie ogłasza, że 30 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma projekt „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”. 30 czerwca 2023 roku wiceminister infrastruktury Rafał Weber złożył podpis w umowie dotyczącej dofinansowania tego przedsięwzięcia.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wesprze projekt „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” kwotą 30 mln zł. 30 czerwca 2023 roku wiceminister infrastruktury Rafał Weber potwierdził to podpisem w umowie o dofinansowanie.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, podkreślił, że rządowe wsparcie w postaci miliardów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwala samorządom na realizację inwestycji, których efektem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania we wszystkich regionach Polski, w tym również w województwie lubelskim.

Realizacja zadania miejskiego w Lublinie

W celu zrealizowania zadania z województwa lubelskiego, jakim jest „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”, Prezes Rady Ministrów przyznał środki z RFRD w wysokości 30 mln zł. Ogólna wartość tego zadania to 60 mln zł, co oznacza, że miasto Lublin będzie musiało sfinansować pozostałe 30 mln zł.

Termin oddania inwestycji do użytkowania, zgodnie z planem, przewidziany jest na IV kwartał 2025 roku.

Realizacja zaplanowanych projektów obejmuje budowę przedłużenia ul. Stanisława Węglarza, jak również rozbudowę i przebudowę ul. Konrada Wallenroda.

6 lutego 2023 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań miejskich. Łączna wartość RFRD przeznaczona na dofinansowanie 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu, w których zlokalizowane są siedziby wojewody lub sejmiku województwa, wynosi 382,4 miliona złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia wynosi 983 miliony złotych.

RFRD w woj. lubelskim stanowi ważny element programu modernizacji drogowej. W latach 2019-2023 na realizację 1,4 tys. zadań gminnych i powiatowych przyznano ponad 1,5 mld zł, które pozwolą na odnowienie 2,8 tys. km dróg lokalnych.

Środki te są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa lubelskiego, a także dla wzmocnienia gospodarki lokalnej.

Rok 2019 był bardzo udany w kontekście finansowania zadań związanych z budową dróg – z przeznaczeniem 457 mln zł na 445 zadań, z czego 800 km dróg zostało dofinansowanych.

W 2020 r. kwota ta została zmniejszona do 280,5 mln zł na 355 zadań, przy dofinansowaniu 626 km dróg.

Rok 2021 przyniósł zwiększenie finansowania do 289,7 mln zł przeznaczonych na 247 zadań, a 637 km dróg otrzymało dofinansowanie.

Natomiast w 2022 r. przyznano 269,6 mln zł na 226 zadań, z czego 454 km dróg zostało dofinansowanych.

Rok 2023 zaowocował 271,5 mln zł na 115 zadań, z czego 265 km dróg otrzymało dofinansowanie.

Ponadto, w 2021 r. na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie lubelskim zostało przeznaczone 49,81 mln zł na realizację 16 zadań.

W ramach Rady Funduszy Rozwoju Regionalnego (RFRD) zatwierdzono 4 obwodnice województwa lubelskiego na łączną kwotę dofinansowania 239 mln zł. Umowy o dofinansowanie zostały już podpisane, a wyodrębnione kwoty to: 59,5 mln zł dla obwodnicy m. Tarnogród, 27 mln zł dla obwodnicy m. Opole Lubelskie (etap I), 52,5 mln zł dla obwodnicy m. Hrubieszów oraz 100 mln zł dla obwodnicy południowej miasta Chełm.

Również z programu RFRD można skorzystać w celu budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz w Krasnymstawie. Kwota dofinansowania wynosi 30,88 mln zł, natomiast całkowita wartość zadania to 38,6 mln zł. Termin zakończenia inwestycji to lata 2024-2026.

Ponad 1,35 mld zł dofinansowania przyznano 13 zadań mostowych, zgłoszonych w naborach w latach 2020-2023, z czego całkowita wartość tych zadania wynosi 1,69 mld zł.

Serwis PAP SA zobowiązuje się do publikowania komunikatów w oryginalnej formie, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Autor komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego zgodność z wymaganiami określonymi w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM