Nauka i technologie

Polska Duma czy Polski Wstyd – wyniki raportu psychologów z PAN

Naukowcy przeprowadzili badania, aby lepiej zrozumieć, jaka jest współczesna Polska, jak Polacy i Polki postrzegają swój naród oraz jakie są odcienie współczesnej polskości. Kto dziś jest dumny z Polski, a kto zawstydzony – wszystko to zostało ustalone w wyniku badań.

Niedawno zespół badaczy z Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikował raport „Czy i jak identyfikujemy się dziś z Polską?”. W wyniku przeprowadzonych badań wyłoniono pięć różnych typów postaw wobec polskości i patriotyzmu. Ustalono, że osoby z nich czerpiące korzyści charakteryzują się wyższym poziomem zadowolenia z siebie i własnego życia, co wynika z różnic w poglądach politycznych.

Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego tożsamości narodowej w Polsce. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka część społeczeństwa ma silne przywiązanie do polskości, a także rozpoznać motywacje i bariery, które stoją za tym zjawiskiem.

„Jednym z ważniejszych celów naszego badania było zrozumienie, jak osoby z poszczególnych grup ustosunkowują się do patriotyzmu – mówi dr Marta Marchlewska, kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego. – Współcześnie ludzie rozumieją pojęcie patriotyzmu na różne sposoby i ścierają się tutaj właściwie takie dwa główne nurty: z jednej strony patriotyzm narodowy, który kojarzony jest w wielkimi czynami i poświęceniem, z drugiej patriotyzm obywatelski, skoncentrowany na codziennych działaniach dla dobra kraju”.

1. Zespół psychologów z Polskiej Akademii Nauk przeprowadził badanie, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy mają powód do dumy ze swojego narodowego dziedzictwa.

2. Wyniki badania wykazały, że Polacy mają powody do dumy ze swojej narodowej tożsamości. Większość ankietowanych wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że są Polakami. Wielu z nich wskazało, że są dumni z polskiej historii i tradycji.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM