Polityka i społeczeństwo

Otwierają się drzwi do unijnych dotacji – lipcowe nabory w Małopolsce

Małopolska Zachodnia szykuje się do startu 10 konkursów, które zapewnią dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu Funduszy Europejskich Małopolska 2021-2027. Samorząd województwa małopolskiego poinformował o tym w środę.

Środowe ogłoszenie naboru do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) to krok w kierunku wzmocnienia niebiesko-zielonej infrastruktury, która pozwoli na zmniejszenie skutków zmian klimatycznych, a także redukcję emisji gazów cieplarnianych. Projekty, które mogą być w nim wykorzystane, to m.in. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, czy też mini tężnie. W ramach naboru dostępnych jest 41,1 mln zł, które pozwolą na zrealizowanie tych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

W ramach naboru ogłoszonego 5 lipca przyznawane będą dotacje na projekty z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Wsparcie obejmuje prace związane z ochroną i odtwarzaniem naturalnych siedlisk, ochroną rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Przeznaczone na niego środki wynoszą 10,2 mln zł.

„Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią, np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła” – wyjaśnił samorząd Małopolski.

Konkurs drugi skierowany jest do inwestorów, którzy mają zamiar wprowadzić na rynek nowe technologie wykorzystujące OZE. Docelowo, projekty mają służyć poprawie jakości powietrza, ograniczeniu zanieczyszczeń i obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie obejmie inwestycje w zakresie szeroko pojętego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym zarządzania energią, wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i monitorowania. Budżet tego naboru to aż 100 mln zł.

UMWP ogłosił również, że kolejne dwa konkursy w lipcu będą miały na celu wsparcie działań związanych z wykorzystaniem OZE oraz rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie. Każdy z nich ma przewidziany określony budżet: 54,8 mln zł oraz 100 mln zł.

Pierwszy z nich będzie oferować wsparcie dla podmiotów tworzących wspólnoty energetyczne, które będą się zajmować wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem, monitorowaniem i zarządzaniem energii odnawialnej. Natomiast drugi konkurs będzie przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą wprowadzić na rynek nowe technologie wykorzystujące OZE, mające na celu poprawę jakości powietrza, ograniczenie zanieczyszczeń i obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

FST ogłosiło niedawno konkurs w lipcu, który będzie wspierać firmy w transformacji do bardziej etycznego modelu biznesowego. W ramach tego programu, firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na inwestycje produkcyjne, logistyczne, badawczo-rozwojowe, a także na działania związane z ograniczeniem produkcji odpadów i zmniejszeniem zużycia zasobów środowiskowych. Łączny budżet tego programu wynosi 141,7 mln zł.

Samorząd województwa małopolskiego ogłosił, że w ramach wsparcia projektów z obszaru aktywizacji zawodowej, Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy otrzyma dotację w wysokości 1,27 mln zł. Ponadto, 117 mln zł przeznaczono na finansowanie usług rozwojowych i kompleksowych programów outplacement, a blisko 100 mln zł – na projekty ekonomii społecznej. Natomiast 32,3 mln zł trafi do przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania klęskom żywiołowym.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM