Polityka i społeczeństwo

KPRM: Rada Ministrów podejmuje działania na rzecz wzmocnienia gospodarki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rząd wprowadza szeroki program refundowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aby umożliwić dostęp do tych produktów osobom w każdym wieku. Program obejmie ok. 16 mln ludzi, w tym seniorów, dzieci i młodzież do 18. roku życia. Co więcej, na liście produktów dostępnych bezpłatnie pojawią się nowe leki. Realizacja obietnicy z maja 2023 roku oznacza, że program będzie dostępny dla każdego, kto go potrzebuje.

Rada Ministrów orzekła pozytywnie co do projektu ustawy, mającego na celu zmianę regulacji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, refundacji leków i wyrobów medycznych.

Projekt obejmuje również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w celu zapewnienia wsparcia osobom korzystającym z opieki zdrowotnej.

Projekt ustawy skierowany jest do przyjęcia przez parlament w celu zapewnienia większej ochrony Narodowego Zasobu Archiwalnego i Archiwów, jak również zapewnienia osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Ponadto, projekt ustawy ma na celu wprowadzenie szczególnych rozwiązań w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, a także zmiany niektórych innych ustaw w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej.

Ustawa ma na celu zwiększenie poziomu ochrony i bezpieczeństwa archiwów, jak również zagwarantowanie pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego odpowiednich osłon socjalnych. Ponadto, ma na celu zapewnienie odbiorcom energii elektrycznej bezpieczeństwa i ochrony przed niekorzystnymi zmianami na rynku energii.

Ustawa zapewni także dostęp do informacji dotyczących zasobów archiwalnych i wdrażanie nowych technologii w celu ułatwienia ich przechowywania. Dodatkowo, wprowadzone zostaną szczegółowe wytyczne dotyczące poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, a także odpowiednie zasady dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w niektórych ustawach w celu wzmocnienia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców oraz przyczyni się do rozwoju e-administracji.

Ustawa przewiduje również zapewnienie wymaganej ochrony praw autorskich do komunikatów publikowanych w serwisie PAP. Właścicielem praw autorskich do publikowanych komunikatów jest nadawca, który ponosi odpowiedzialność za ich treść i zasady wyznaczone w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

W związku z powyższym, PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów, w formie dostarczonej przez nadawcę.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM