Biznes i finanse

KNF wywiera nacisk na banki w celu poprawy ofert ubezpieczeniowych dla klientów

KNF wprowadziła Rekomendację U, która ma na celu ochronę klientów banków przed zawieraniem niedozwolonych umów ubezpieczeniowych. Do lipca 2025 roku wszystkie banki będą musiały stosować się do nowych przepisów, które zabezpieczą ich klientów przed nieuczciwymi praktykami. Wiele składek wpłacanych przez klientów na polisy ubezpieczeniowe było bowiem przeznaczanych na prowizję dla banku – co jest niezgodne z zasadami etycznymi.

Ustawa o Rekomendacji U została znowelizowana w 2014 roku, dzięki czemu do jej zakresu objęto również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – co podkreśla Prawo.pl.

„W rekomendacji KNF chodzi o to, żeby produkty ubezpieczeniowe były bardziej wartościowe dla klienta. Już poprzednia wersja Rekomendacji U oraz działania Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń zrobiły wiele w tym obszarze” – tłumaczy Tomasz Raczyński, dyrektor departamentu ubezpieczeń w mBanku, cytowany przez serwis.

KNF postanowiło, że w przypadku ubezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki, wartość świadczeń i odszkodowań powinna wynosić co najmniej 30 proc. wartości składki ubezpieczeniowej brutto. Wyjątek stanowią ubezpieczenia do kart płatniczych, które nie są związane ze spłatą zadłużenia.

KNF wprowadziło przepis, w myśl którego w przypadku ubezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki (z wyłączeniem ubezpieczeń do kart płatniczych niezwiązanych ze spłatą zadłużenia), wartość zakładanych świadczeń i odszkodowań powinna wynosić co najmniej 30 proc. kwoty składki ubezpieczeniowej brutto.

KNF wprowadza nowy zapis, w myśl którego przy ubezpieczeniu spłaty kredytu lub pożyczki, wartość świadczeń i odszkodowań powinna stanowić co najmniej 30 proc. kwoty składki ubezpieczeniowej brutto, z wyłączeniem ubezpieczeń do kart płatniczych niezwiązanych ze spłatą zadłużenia.

Ograniczenie składki ochronnej do 30 proc. może sugerować, że pozostałe 70 proc. może zostać przeznaczone na inne cele. Choć w tym przypadku klienci mogą uzyskać korzyści, istnieje ryzyko, że w przypadku innych produktów, dostępnych na rynku, poziom składki ochronnej będzie jeszcze niższy. Dlatego ważne jest, aby przy każdym produkcie dokładnie zapoznać się z jego warunkami, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek.

„Banki i ubezpieczyciele będą teraz musieli przyjrzeć się swoim ofertom i albo je zmienić, albo zastąpić nowymi, które będą bardziej wartościowe. Jest za wcześnie, by przewidzieć, czy efektem tego będzie mniej wyłączeń odpowiedzialności, większy zakres czy niższa składka. Natomiast zmiana ta na pewno spowoduje, że prowizje, które otrzymują dystrybutorzy, spadną” – wyjaśnia Tomasz Raczyński.

Polisy ubezpieczeniowe, oferowane przez banki, są jednym z najpopularniejszych produktów, jakimi mogą posłużyć się klienci, aby zabezpieczyć swoje dobra. Banki zazwyczaj oferują ubezpieczenia majątkowe, które obejmują zarówno klientów, jak i ich rodziny. Ubezpieczenie to chroni przed ryzykiem, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania umowy z bankiem.

Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z polisy ubezpieczeniowej, mogą liczyć na ochronę prawną. Bank zobowiązuje się do udzielenia im wsparcia w razie problemów związanych z ich polisą. W tym celu banki oferują klientom usługi pomocy prawnej i doradztwa dotyczącego wszelkiego rodzaju spraw związanych z polisą ubezpieczeniową.

Polisy ubezpieczeniowe dają klientom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają im zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami. Banki starają się wychodzić naprzeciw potrzebom klientów, oferując szereg produktów ubezpieczeniowych, aby pomóc im chronić ich dobra. Jednocześnie klienci mogą liczyć na ochronę prawną, jaką zapewnia im polisa ubezpieczeniowa.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM