Polityka i społeczeństwo

Inwestycje społeczne na Podlasiu – 19,8 mln euro dla przedsiębiorstw

Ponad 19,8 mln euro z programu regionalnego będzie wykorzystywane do wsparcia przedsiębiorstw społecznych w regionie. Środki te zostaną przeznaczone na usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe, ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został ustanowiony budżet w wysokości 19,8 mln euro na działania związane z ekonomią społeczną. Już w październiku ruszy pierwszy konkurs, w którym do wygrania będzie pula środków w wysokości 45 mln zł, skierowany do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podlaski 2021-2027 Fundusze Europejskie – jak ubiegać się o dotacje? Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu zostali zapoznani z możliwościami oraz zasadami aplikowania o dotacje z tego programu podczas szkolenia zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Dzięki nowym zasadom dotacji, przedsiębiorstwa społeczne będą mogły skorzystać z pomocy finansowej, która pozwoli na przeprowadzenie długoterminowego rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspomaganie realizacji indywidualnych planów reintegracji. Dodatkowo udzielane wsparcie będzie obejmować pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, oferując dotacje na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Przedsiębiorstwa społeczne stawiają sobie za cel wspieranie osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie zawodowe, co doprowadzi do ich pełnego powrotu do społeczeństwa.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM