Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Ochrona interesów rolników w 5 krajach przyfrontowych – wspólne spotkanie

W dniu 14 lipca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, wraz z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, zorganizował wideo spotkanie w celu omówienia możliwości wprowadzenia środków zapobiegawczych w zakresie importu mrożonych malin i truskawek z Ukrainy.

Polska wystąpiła zatem do komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa o wprowadzenie stosownych ograniczeń w obrocie z Ukrainą w tym zakresie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie monitorować sytuację i wspierać polskich producentów owoców miękkich stosownymi środkami, mającymi na celu ochronę polskich interesów.

Polska staje w obliczu poważnych zagrożeń rynkowych związanych z nadmiernym importem ukraińskich truskawek i malin mrożonych. W ciągu 2022 roku i pierwszych miesięcy 2023 roku import tego towaru znacznie wzrósł, stanowiąc poważne zagrożenie dla polskich producentów. Problem ten występuje wyłącznie w Polsce, dlatego kraj postanowił wystąpić do komisarza UE do spraw handlu, Valdisa Dombrovskisa, o podjęcie kroków w celu zapobieżenia dalszemu importowi ukraińskich truskawek i malin mrożonych. Minister Rozwoju i Technologii Robert Telus wkrótce prześle Komisji Europejskiej odpowiednie pismo z tą prośbą.

Polska zdecydowała się podjąć działania w celu ochrony polskich producentów owoców mrożonych. W 2022 roku i pierwszych miesiącach 2023 roku na rynkach Polski pojawił się nadmierny import ukraińskich truskawek i malin mrożonych, co stanowiło zagrożenie dla polskich producentów oraz całego rynku. Problem ten nie występuje w pozostałych krajach koalicji, dlatego Polska postanowiła zgłosić prośbę do komisarza UE do spraw handlu, Valdisa Dombrovskisa, o objęcie tego towaru środkami zapobiegawczymi, czyli zakazem importu z Ukrainy. Minister Rozwoju i Technologii Robert Telus wkrótce prześle odpowiednie pismo do Komisji Europejskiej.

Kraje przyfrontowe łączą siły

Minister Robert Telus podkreślił, że pięć krajów przyfrontowych, najbardziej narażonych na skutki importu produktów rolnych z Ukrainy, intensywnie współpracują ze sobą, by zminimalizować skutki wpływu tego zjawiska na swoje rynki. Rozmowy stanowią dla Polski priorytet.

Wspólne działanie w obronie interesów naszych rolników jest kluczem do sukcesu. Ustanowienie stałej, regularnej współpracy pozwoli nam wykrzyczeć nasz głos i zapewnić naszym rolnikom bezpieczne i przyjazne otoczenie. Minister Telus podkreślił, że wszyscy musimy zjednoczyć się w tej sprawie.

19 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących. Wśród uczestników tego ważnego wydarzenia znajdą się ministrowie z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Mołdawii. Gospodarzem spotkania będzie minister Robert Telus. Dyskutować będą oni nt. skutków agresji Rosji na Ukrainę w zakresie rynków rolnych oraz możliwych działań, które pozwolą uczciwie konkurować rolnikom z wymienionych krajów. Gościem specjalnym będzie minister polityki rolnej i żywności Ukrainy.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM