Polityka i społeczeństwo

Kaleta w obronie polskiego wymiaru sprawiedliwości na posiedzeniu Rady UE

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło szereg inicjatyw, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osobom, które padły ofiarą przestępstwa lub stały się ich świadkami. Wśród nich znajdują się m.in.: zintensyfikowanie działań zmierzających do zwalczania przemocy domowej, wsparcie dla ofiar przestępstw i świadków, a także szkolenia dla pracowników sądowych i policji w zakresie ochrony i wsparcia dla tych grup.

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązało się do wprowadzenia pełnego zakresu środków bezpieczeństwa, aby chronić osoby doznające przemocy w rodzinach, ofiary przestępstw oraz ich świadków. W ramach tego wszystkie wymienione grupy zostaną objęte zorganizowanymi formami wsparcia, takimi jak: ochrona prawna, porady prawne i psychologiczne, a także specjalne środki ochrony w ramach wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym, świadkom lub ofiarom przestępstw. Ministerstwo przygotowało szereg inicjatyw i programów, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony tym grupom. Działania te obejmują walkę z przemocą domową, wsparcie dla ofiar i świadków, a także szkolenia dla pracowników sądowych i policji w zakresie ochrony tych grup.

Ministerstwo Sprawiedliwości stosuje szereg środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób pokrzywdzonych, świadków lub ofiar przestępstw. Wsparcie to obejmuje m.in.: ochronę prawną, porady prawne i psychologiczne, a także specjalne środki ochrony. Ministerstwo zapewnia, że wszystkie wymienione grupy będą chronione i wspierane w ramach wymiaru sprawiedliwości.

Wiceminister reprezentował Ministerstwo Sprawiedliwości podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE (JHA) w hiszpańskim mieście Logrono. Spotkanie, które odbyło się 20 i 21 lipca, wybrało Hiszpanię jako gospodarza prezydencji w Unii Europejskiej. Artykuły rozmów skupiły się na zagadnieniach dotyczących zwiększenia możliwości uzyskania wymiernej sprawiedliwości – szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wzięli również pod uwagę mechanizmy, które mają zapewnić skuteczne wsparcie dla ofiar przestępstw i zapewnić im wyższy poziom opieki.

Polska Sieć Ośrodków Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem, finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Sieć obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, oferując wsparcie nie tylko polskim obywatelom, ale również osobom dotkniętym zbrojną agresją Rosji na Ukrainę.

Minister wiceminister również poinformował o krajowym planie działania w celu zwalczania przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim, który aktualnie jest wdrażany i śledzony. Podczas dyskusji na temat nowych form przestępczości zorganizowanej, będących efektem wprowadzenia kryptowalut, podkreślił, że niezbędne jest wzmocnienie współpracy między organami ścigania a instytucjami publicznymi i prywatnymi, w tym giełdami i kantorami kryptowalut. W szczególności uznał za konieczne poszerzenie prawnych ram współpracy, dzięki któremu organy ścigania mogłyby otrzymywać natychmiastowe informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z handlem kryptowalutami.

Sebastian Kaleta poparł pomysł stworzenia unijnego systemu wymiany dobrych praktyk, który miałby zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich. Przy okazji podkreślił, że polski wymiar sprawiedliwości pozwala na skuteczne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób zagrożonych dyskryminacją, a także osób starszych. Dzięki temu Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

PAP SA zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe przekazuje treść komunikatów bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM