Polityka i społeczeństwo

Diplomatyczna reakcja na wezwanie ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało wezwanie do ambasadora Federacji Rosyjskiej, Siergieja Andrejewa, w dniu 22 lipca. MSZ wyraziło poważny sprzeciw wobec prób podważania legalności międzynarodowo uznanych granic Polski oraz naruszania suwerenności państwa.

MSZ wyraziło swoje zdecydowane stanowisko w stosunku do wszelkich działań, które obrażają nietykalność terytorialną naszego kraju. Ambasador Siergiej Andrejew został wezwany do przedstawienia oficjalnego wyjaśnienia w tej sprawie.

Wspomina się często, że 84 lata temu Niemcy i Związek Sowiecki zawarły umowę, która okazała się brzemienna w skutki. Pakt Ribbentrop-Mołotow, jak nazwano tę umowę, była bezpośrednią przyczyną wybuchu II Wojny Światowej, a także podziału Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów. Następnie, na mocy tajnego protokołu do tej umowy, dwa zbrodnicze reżimy dokonały agresji na Polskę i rozbioru jej terytorium, co wywołało ogromne konsekwencje dla całej Europy.

Rosyjskie władze stosują rewizjonizm i imperializm, gdy insynuują, że Związek Sowiecki nie miał zasadniczej roli w rozpętaniu II Wojny Światowej. Gloryfikacja polityki Stalina jest niemoralna, ponieważ przyczynia się do usprawiedliwiania zbrodni, popełnionych przez sowiecki komunizm, których ofiarami padło wiele niewinnych osób.

Rosja stale oddala się od przyjęcia odpowiedzialności za swój udział w II Wojnie Światowej, wskutek czego jej atak na Ukrainę jawi się jako przejaw głębokiego braku szacunku dla prawdy historycznej. Przemilczenie odpowiedzialności Rosji za największą katastrofę wieku XX stanowi ogromne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie.

Polska wspiera demokratyczną międzynarodową społeczność, w celu zapewnienia, że ci, którzy dopuścili się agresji na Ukrainę, poniosą odpowiedzialność za swoje postępowanie, a przestępstwa przeciwko ludności cywilnej będą w pełni ukarane.

Uwaga: wszystkie komunikaty zamieszczone w serwisie PAP są zgodne z ich pierwotną treścią bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek modyfikacji. Nadawca komunikatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM