Biznes i finanse

Nowa Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej – Co zmieni się dla Ofiar?

Przy wyborze używanego samochodu, należy uwzględnić wiele czynników, takich jak budżet, przebieg, typ, historia czy stan techniczny. Na uwadze należy mieć również, jak długo pojazd będzie nam służył w mieście, które wprowadza strefy eko-transportu. Od 1 lipca 2024 roku takie Strefy Czystego Transportu pojawią się w Warszawie i Krakowie, a kolejne miasta z pewnością do nich dołączą. W związku z tym, eksperci autobaza.pl radzą, by przy zakupie używanego pojazdu, dokonać przemyślanego wyboru.

Senat poinformował dziś, że 27 lipca br. jednomyślnie zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy dotyczącej zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Senator Ryszard Majer wystąpi w imieniu Senatu w toczonych dalszych pracach nad tą inicjatywą ustawodawczą.

Senat zapewnia, że będzie nadal wspierać projekt ustawy w celu poprawy warunków życia osób doświadczających przemocy domowej. Senator Ryszard Majer będzie reprezentować Senat w dalszych pracach nad tym projektem.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które mają na celu zapewnienie skutecznego wsparcia ofiarom przemocy domowej. Przedmiotem projektu jest m.in. ustanowienie procedury, zgodnie z którą, w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka, kurator sądowy lub pracownik socjalny będą mieli uprawnienie do skierowania go na doraźną konsultację z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po konsultacji lekarz lub psycholog sporządzą zaświadczenie zawierające wyniki tej konsultacji oraz informacje dotyczące okoliczności zgłaszanych przez kuratora sądowego lub pracownika socjalnego. Natomiast w przypadku niestawienia się rodzica lub prawnego opiekuna z dzieckiem w wyznaczonym terminie, kurator sądowy albo pracownik socjalny zawiadomi o tym sąd opiekuńczy i prokuratora.

Jak w uzasadnieniu projektu wyjaśniono, okoliczności, które mogą nasuwać podejrzenie o stosowanie przemocy domowej wobec dziecka, mogą nie być jednoznaczne. W związku z tym, aby umożliwić wyjaśnienie takich okoliczności, projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które umożliwią kuratorom sądowym i pracownikom socjalnym uzgodnienie terminu konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem. Dzięki takiej procedurze będą mogli szybko podjąć decyzję dotyczącą dalszych działań w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka, a także w razie potrzeby powiadomić odpowiednie organy.

PAP SA dokłada starań, aby komunikaty publikowane w serwisie były bez zmian w stosunku do treści dostarczonej przez nadawcę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, to nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM