Biznes i finanse

Zanotowane wzrosty finansowe przez Mohawk Industries w II kwartale 2020 r

W ostatnich latach cyberataki stały się jednym z głównych zagrożeń dla firm w Europie – w Polsce w 2022 roku aż 69 proc. przedsiębiorstw zanotowało przynajmniej jeden incydent związany z bezpieczeństwem. W celu zapewnienia skutecznej ochrony Unia Europejska wydała dyrektywę, która zaostrza obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące funkcjonowania biznesu w przestrzeni cyfrowej. Przedsiębiorcy mają teraz maksymalnie kilkanaście miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań.

Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ogłosiła dzisiaj wyniki za drugi kwartał 2023 roku, wynoszące 101 milionów dolarów i wynik EPS na poziomie 1,58 dolara na akcję. Dopasowane wyniki netto wyniosły 176 milionów dolarów, a dopasowane EPS wynosiło 2,76 dolarów, nie uwzględniając kosztów restrukturyzacji, przejęć i innych wydatków. Sprzedaż netto w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 3 miliardy dolarów i była niższa o 6,4%, jak raportowano, oraz 9,6% w odniesieniu do ubiegłego roku w ujęciu historycznym i stałym kursie walutowym. W drugim kwartale 2022 roku sprzedaż netto wyniosła 3,2 miliardy dolarów, a wyniki netto i EPS wyniosły odpowiednio 280 milionów dolarów i 4,40 dolarów. Dopasowane wyniki netto wyniosły 281 milionów dolarów, a dopasowane EPS wynosiło 4,41 dolara, nie uwzględniając kosztów restrukturyzacji, przejęć i innych wydatków.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 1 lipca 2023 r. zysk netto i zysk na jedną akcję wynosiły odpowiednio 181 milionów dolarów i 2,84 dolara. Zweryfikowany zysk netto wynosił 288 milionów dolarów, a zweryfikowany zysk na jedną akcję wynosił 4,51 dolara, po odjęciu kosztów restrukturyzacji, nabycia i innych opłat. Przez pierwsze sześć miesięcy 2023 r. przychody netto wyniosły 5,8 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 6,7% według raportu i 9,0% w ujęciu legacy i stałej waluty i dni w porównaniu z poprzednim rokiem. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 2 lipca 2022 r. przychody netto wyniosły 6,2 miliarda dolarów, zysk netto wyniósł 526 milionów dolarów, a zysk na jedną akcję wyniósł 8,17 dolara; zweryfikowany zysk netto wyniósł 527 milionów dolarów, a zweryfikowany zysk na jedną akcję wyniósł 8,18 dolara, po odjęciu kosztów restrukturyzacji, nabycia i innych opłat.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman and CEO z komentarzem do wyników Mohawk Industries za drugi kwartał stwierdził: „Nasze marże w całej firmie wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału dzięki sezonowym poprawom, zwiększonej produkcji, inicjatywom produktywności oraz niższym cenom surowców. W tym kwartale wygenerowaliśmy 147 milionów dolarów przepływu wolnych środków pieniężnych, co dalej wzmocniło naszą pozycję finansową”.

Z typowych dla recesji w sektorze nieruchomości, wyższe stopy procentowe i inflacja wywierają znaczący wpływ na sprzedaż podłóg na całym świecie. Aby sobie z tym poradzić, wybieranie inwestujemy, aby zwiększyć sprzedaż i ograniczyć wydatki poprzez poprawę wydajności, konsolidację punktów dystrybucji i poprawę efektywności administracyjnej. W kwartale wszczęliśmy działania restrukturyzacyjne i integracyjne, które powinny zaoszczędzić 35 milionów dolarów rocznie przy całkowitych kosztach w wysokości około 17 milionów dolarów. Oczekujemy, że połowa szacowanych oszczędności powinna zostać odnotowana w bieżącym roku, częściowo zrekompensowana przez słabą aktywność remontową w sektorze mieszkalnym. Ponadto ograniczamy przyszłe inwestycje kapitałowe do tych, które przynoszą znaczące wzrosty sprzedaży, marż i poprawy operacyjne. Wszystkie nasze regiony podejmują działania, aby zwiększyć sprzedaż, w tym promocje, zachęty dla detalistów i selektywne wprowadzanie produktów. Integracja naszych ostatnich przejęć postępuje, gdy łączymy strategie i wzmacniamy ich produkcję i ofertę produktów.

W naszych regionach wciąż widzimy lepsze wyniki w sektorze komercyjnym niż w sektorze mieszkaniowym. Remonty mieszkań pozostają największym wyzwaniem dla branży, ze względu na niższe sprzedaże domów i odłożone projekty remontowe. Wiemy, że stany magazynowe kanałów spadły i mogą być już na dnie. Konkurencja cenowa wzrasta wraz z malejącym popytem na produkty, ich mieszanką i kosztami surowców. W Stanach Zjednoczonych rynek nieruchomości pozostaje pod presją ze względu na ograniczoną podaż, wysokie stopy procentowe i trwającą inflację. Istniejący właściciele nieruchomości nie przeprowadzają się w historycznym tempie, aby utrzymać niskie stopy kredytów hipotecznych. W drugim kwartale nowe zgłoszenia budów domów w Stanach Zjednoczonych wzrosły do wieloletniego poziomu 1,45 miliona, pierwszy kwartalny wzrost od początku ubiegłego roku. Uważamy, że trend w liczbie zgłoszeń budowy domów będzie się utrzymywał i pozytywnie wpłynie na wysyłki wyrobów podłogowych w przyszłości. W naszych innych regionach sprzedaż domów i remonty również zaczynają spadać z powodu inflacji i wysokich stóp procentowych. W Europie ceny energii nadal spadają, choć trwała inflacja w innych kategoriach ogranicza inwestycje konsumenckie w remont. W kwartale korzystaliśmy z niższych cen energii, które przełożyły się na nasze wyniki finansowe. Nasze inwestycje w produkcję biomasy, energii słonecznej i wiatrowej zmniejszają nasze koszty operacyjne i ślad węglowy, pozytywnie wpływając na naszą wydajność. Włoski rząd zapewnił dotacje energetyczne na niższym poziomie, a program nie będzie kontynuowany. Podczas zarządzania niższym popytem rynkowym przygotowujemy się na odbicie, które zgodnie z historią następuje po cyklicznych spadkach w naszej branży. Nasze rozszerzenia produkcji płytek porcelanowych, izolacji, laminatów wysokiej jakości, LVT i blatów kwarcowych powinny przynieść największy wzrost wraz z odbiciem rynków.

W drugim kwartale segment Global Ceramic osiągnął spadek sprzedaży netto wynoszący 0,3% w określonym raporcie, lub 6,7% w okresie historycznym i stałej waluty i dni. Marża operacyjna Segmentu wyniosła 7,3% w raporcie, lub 8,6% na podstawie dostosowanego wyniku, w wyniku wyższej inflacji, niższych wolumenów i tymczasowych zamknięć, częściowo zrównoważonych przez wzrost wydajności i korzystne ceny i produkty mieszane. Nasz amerykański biznes ceramiczny korzystał z większego udziału w kanałach komercyjnych i nowych budowach, wzbogaconych projektach i bardziej zgodnej obsłudze. Wprowadzamy produkty o wyższym stylu, aby poprawić naszą mieszankę i skupiamy się na silniejszych kanałach sprzedaży. Rozszerzyliśmy naszą bazę klientów, co pomaga złagodzić słabość remontów mieszkalnych. W naszym europejskim biznesie ceramicznym wolumeny w kwartale poprawiły się sekwencyjnie, a nasze wyniki korzystały z sprzedaży luksusowych kolekcji mieszkalnych, produktów komercyjnych i eksportu. Dostosowujemy się do zmieniającego się otoczenia i korzystamy z działań promocyjnych, aby uzyskać dodatkowy wolumen sprzedaży. Jako że integracja naszych nabytków w Brazylii i Meksyku postępuje, zmieniamy strukturę organizacyjną, określamy nowe strategie sprzedaży i produktów oraz wykonujemy redukcje kosztów. Synergia, którą osiągamy, częściowo zrównuje słabości rynku, a my zaczęliśmy wykorzystywać sprzedaż naszego całego portfela produktów, aby rozszerzyć naszą dystrybucję.

W drugim kwartale roku, nasza sprzedaż netto w segmentach Flooring „Reszta Świata” zmniejszyła się o 11,4% w raportowanej wersji lub o 10,2% w stosunku do wartości poprzednich i w stałej walucie i dniach. Marża operacyjna segmentu wynosiła 11,0% w raportowanej wersji lub 12,1% na podstawie wyregulowanej, w wyniku niższych wolumenów, wiatrów w obrocie transakcyjnym walutami i tymczasowych zamknięć, częściowo zrekompensowanych przez zyski produktywności. Segment nadal skutecznie radzi sobie z trudną sytuacją. Nie doszło do poprawy wydatków konsumpcyjnych, tak jak oczekiwaliśmy, a wiarygodność pozostaje niska ze względu na inflację, wyższe stopy procentowe i wojnę na Ukrainie. Chociaż nasze sprzedaż podłóg są pod presją, nasze kolekcje winylowych arkuszy są bardziej dochodowe niż oczekiwano, ponieważ konsumenci wymieniają się na tańsze alternatywy. Alignujemy produkcję laminatów i LVT z obecnym popytem i wprowadzamy nowe produkty, merchandising i określone promocje, aby zwiększyć wolumeny sprzedaży. Rozpoczęliśmy przejście naszej oferty LVT do łatwych rdzeni i wykonujemy wcześniej ogłoszoną restrukturyzację, aby wesprzeć tę konwersję. W panelach mniej projektów jest inicjowanych, a wykorzystanie przemysłowe zmniejszyło się z powodu wolniejszych warunków rynkowych. Chociaż perspektywy długoterminowe dla naszej izolacji pozostają silne, popyt jest obecnie zmniejszany, ponieważ inwestycje mieszkaniowe i komercyjne są odkładane. Rynki mieszkaniowe w Australii i Nowej Zelandii są miękkie, a my wprowadzamy nowe produkty i selektywne promocje, aby zwiększyć wolumen sprzedaży.

W drugim kwartale sprzedaż naszego sektora Flooring North America spadła o 8,9% wg raportu lub 12,1% wg poprzedniego systemu. Marża operacyjna sektora wyniosła 3,7% wg raportu lub 6,0% wg systemu dostosowanego, w wyniku niekorzystnych cen i mieszanki produktów oraz zmniejszonych wolumenów i tymczasowych zamknięć, częściowo zrównoważonych przez niższą inflację. Marże sektora wzrosły sekwencyjnie w drugim kwartale w wyniku sezonowości i niższych kosztów wpływających do magazynu. Aby kontrolować koszty, zwiększyliśmy produktywność, usprawniliśmy funkcje administracyjne i wprowadziliśmy działania restrukturyzacyjne. Aby zwiększyć sprzedaż, wprowadziliśmy selektywne działania promocyjne, ulepszyliśmy naszą ofertę produktów i wprowadziliśmy bardziej przyjazne dla konsumenta wyświetlacze. Sektor komercyjny USA okazał się bardziej odporny, ponieważ firmy nadal inwestują w nowe inwestycje budowlane i remonty, choć doświadczamy pewnych zmian mieszanki, gdy klienci starają się utrzymać budżety. Index Architektonicznych Faktur na lipiec odzwierciedlał stabilne otoczenie dla nowych projektów. Nadal widzimy szersze przyjmowanie naszych produktów wodoodpornych RevWood w kanałach detalicznych i budowlanych. Zwiększyliśmy ofertę naszej rewolucyjnej technologii Signature, która podkreśla bogactwo naszych kolekcji laminatów Pergo i Karastan. Ulepszyliśmy luksusowe kolekcje dywanów mieszkalnych Karastan i Godfrey Hirst i oferujemy atrakcyjne nagrody dla sprzedawców, aby zwiększyć wolumen. Nasza rozszerzona oferta dywanów poliestrowych barwionych w masie zwiększa naszą pozycję z multifamily deweloperami i pojedynczymi budowniczymi, co negatywnie wpływa na mieszankę naszych produktów. Zintegrowaliśmy nasze niedawne przejęcie niewłóknistego i poprawiamy jego sprzedaż i działalność. Nasze nowe wprowadzanie twardych LVT z nowymi wizualizacjami, WetProtect i technologiami antymikrobowymi odróżnia nas na rynku, a sprzedaż naszych winylowych arkuszy wzrosła, gdy konsumenci wybrali bardziej przystępne opcje.

Mohawk’s wyniki w drugim kwartale odzwierciedliły pozytywny wpływ wielu inicjatyw, które realizujemy w naszej działalności. Zarządzamy obecnymi warunkami rynkowymi, przygotowując się na wzrost popytu, który następuje po cyklicznych spowolnieniach. Banki centralne podniosły stopy procentowe, aby zmniejszyć inflację i sygnalizują, że możliwe są dodatkowe podwyżki stóp. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost wiary budowniczych i rozpoczęcia budowy, co zwiększy naszą działalność w zakresie nowych budów mieszkalnych. Oczekujemy, że sektor komercyjny będzie wykazywał lepsze wyniki niż kanał mieszkaniowy w tym roku, nawet przy kontynuacji słabości w segmencie biur. Chociaż zatrudnienie pozostaje silne, remonty i sprzedaż istniejących domów są opóźnione ze względu na ograniczoną dostępność mieszkań, wyższe stopy procentowe i inflację. Historycznie, gdy gospodarka się odradza, te opóźnione projekty remontowe napędzają większy wzrost branży. Nasze nowe inicjatywy restrukturyzacji powinny zaoszczędzić 35 milionów dolarów rocznie, a niedawne akweny przyniosą większą korzyść naszym wynikom, gdy je optymalizujemy. W tym konkurencyjnym rynku oczekujemy dalszego nacisku na ceny i mieszaninę, częściowo zrekompensowaną przez przepływy niższych kosztów materiałów i energii. Nasz trzeci kwartał sezonowo słabnie z powodu wakacyjnych wolnych dni, niższych wydatków konsumentów i mniejszej produkcji w Europie. Biorąc pod uwagę te czynniki, oczekujemy, że nasze skorygowane EPS w trzecim kwartale wyniesie od 2,62 do 2,72 USD, nie uwzględniając żadnych opłat związanych z restrukturyzacją, przejęciem lub innymi.

Nasze działania w Mohawk ukierunkowane są na gospodarowanie wyzwaniami współczesności oraz przygotowanie się na przyszłe możliwości. Gdy banki centralne skupią się na bardziej zrównoważonych działaniach, nasza działalność przyspieszy razem z odradzaniem się branży. W całej naszej działalności brakuje dostępnych mieszkań, starsze domy wymagają remontu, a firmy będą inwestowały, aby skorzystać z korzystniejszych warunków. Te czynniki wywołają wzrost w produkcji podłóg, a nasze inwestycje w powiększenie możliwości produkcyjnych oraz ostatnie akcje przyniosą jeszcze lepsze rezultaty.

Pierwsza wersja:

Firma Mohawk Industries to największy światowy producent podłóg, tworzący produkty, które podnoszą jakość zarówno w mieszkaniach, jak i przestrzeniach komercyjnych. Procesy produkcyjne i dystrybucji firmy Mohawk pozwalają na uzyskanie przewagi w produkcji dywanów, wykładzin, płytek ceramicznych, laminatu, drewna, kamienia i paneli winylowych. Innowacje firmy pozwoliły stworzyć produkty i technologie, który różnią jej marki od konkurencji oraz zaspokajają wymagania remontowe i budowlane. Marki takie jak American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin i Vitromex są szeroko znane w branży. W ciągu ostatniej dekady Mohawk przekształcił swoje biznesy z amerykańskiego producenta dywanów w największą na świecie firmę produkującą podłogi, z działalnością w Australii, Brazylii, Kanadzie, Europie, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Druga wersja:

O firmie Mohawk Industries – lider na globalnym rynku produkcji podłóg, stworzonych by poprawiać wygląd pomieszczeń zarówno w domach, jak i w budynkach komercyjnych. Procesy produkcyjne i dystrybucji firmy dają jej przewagę nad konkurencją w tworzeniu dywanów, wykładzin, płytek ceramicznych, laminatu, drewna, kamienia i paneli winylowych. Innowacyjne produkty i technologie pozwalają na wyróżnienie jej marek na rynku oraz zaspokojenie potrzeb zarówno w remontowaniu, jak i budowie. Marki takie jak American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin i Vitromex są znane i cenione w branży. Od kilku lat firma Mohawk zmienia swoje podejście, z amerykańskiego producenta dywanów w światowy lider w produkcji podłóg, z działalnością w Australii, Brazylii, Kanadzie, Europie, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Niektóre z zapisów z poprzednich paragrafów, zwłaszcza dotyczące przewidywanej przyszłej wydajności, perspektyw biznesowych, wzrostu i strategii operacyjnych oraz podobnych zagadnień, a także te, które zawierają słowa „mogłoby”, „powinno”, „wierzy”, „przewiduje”, „oczekuje” i „szacuje” lub podobne wyrażenia, stanowią „zapowiedzi wyprzedzające”. W odniesieniu do tych zapisów Mohawk twierdzi, że chroni je bezpieczna przystań dla zapowiedzi wyprzedzających zawarta w Ustawie o reformie pozwów o odszkodowanie w ramach prywatnego rynku papierów wartościowych z 1995 roku. Nie można mieć pewności, że zapowiedzi wyprzedzające będą dokładne, ponieważ oparte są one na wielu założeniach, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Następujące ważne czynniki mogłyby spowodować odmienne wyniki w przyszłości: zmiany w warunkach gospodarczych lub branżowych; konkurencja; inflacja i deflacja w przewozach, cenach surowców i innych kosztach wstępnych; inflacja i deflacja na rynkach konsumenckich; wahania walut; koszty i dostawy energii; czas i poziom nakładów kapitałowych; czas i wprowadzenie podwyżek cen produktów firmy; obciążenia nieodwracalne; integracja akwizycji; działalność międzynarodowa; wprowadzanie nowych produktów; racjonalizacja działań; podatki i reforma podatkowa; produkty i inne roszczenia; postępowania sądowe; ryzyko i niepewność związane z pandemią COVID-19; zmiany regulacyjne i polityczne w jurysdykcjach, w których działa firma; oraz inne ryzyka wskazane w raportach SEC firmy Mohawk i publicznych oświadczeniach.

Zapraszamy na konferencję telefoniczną w piątek 28 lipca 2023 o godzinie 11:00 wschodniego czasu.

Aby wziąć udział w konferencji telefonicznej, zarejestruj się wcześniej na stronie https://dpregister.com/sreg/10180717/f9e2c175dc, aby uzyskać unikalny numer identyfikacyjny lub wykonaj połączenie pod numer 1-833-630-1962 dla U.S./Kanada i 1-412-317-1843 dla międzynarodowych/lokalnych, aby uzyskać pomoc operatora. Powtórka będzie dostępna do 25 sierpnia 2023, wybierając numer 1-877-344-7529 dla połączeń U.S./Kanada i 1-412-317-0088 dla połączeń międzynarodowych/lokalnych, podając kod dostępu #5381723.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. i jego spółki zależne przedstawiają skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności.

MOHAWK Industries, Inc. oraz jego spółki zależne prezentują skonsolidowane skrócone sprawozdanie z działalności w celu zaprezentowania wyników ich działalności finansowej.

Firma uzupełnia swoje skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe, które są sporządzane i prezentowane zgodnie z US GAAP, o określone wskaźniki finansowe niezgodne z US GAAP. Zgodnie z wymogami SEC, powyższe tabele zawierają porównanie wskaźników finansowych niezgodnych z US GAAP z najbardziej bezpośrednio porównywalnym wskaźnikiem opartym na US GAAP. Każdy z powyższych wskaźników niezgodnych z US GAAP powinien być rozpatrywany jako dodatek do porównywalnego wskaźnika US GAAP i może nie być porównywalny z wskaźnikami o podobnych tytułach raportowanymi przez inne firmy. Firma uważa, że te wskaźniki niezgodne z US GAAP, po porównaniu z odpowiadającym wskaźnikiem US GAAP, pomagają jej inwestorom w następujący sposób: Wskaźniki niezgodne z US GAAP dotyczące przychodów, które pomagają w identyfikacji trendów wzrostu oraz w porównywaniu przychodów z poprzednimi i przyszłymi okresami oraz wskaźniki niezgodne z US GAAP dotyczące rentowności, które pomagają w zrozumieniu długoterminowych trendów rentowności działalności firmy i w porównywaniu jej zysków z poprzednimi i przyszłymi okresami.

Aby lepiej uchwycić istotne trendy w działalności spółki, pominięte zostały pewne pozycje w jej pozostałych miarach dochodu niezgodnych z Ustawą o rachunkowości. Wśród nich znajdują się: transakcje walutowe i translacje; liczba dni wysyłki w okresie oraz wpływy z przejęć.

Non-GAAP profitability measures wykorzystywane przez firmę nie uwzględniają niektórych elementów, ponieważ mogą one nie oddawać bądź być niezwiązane z działalnością operacyjną spółki. Te elementy to: koszty restrukturyzacji, integracji związane z przejęciami, rozstrzygnięcia prawne, rezerwy i opłaty, netto z ubezpieczeń, nietrafność w wartości względnej i niematerialnych aktywów o nieograniczonym okresie ważności, księgowość zakupu przejęć, w tym związane z podniesieniem wartości inwentarza z księgowości zakupu, uwolnienie aktywów odpowiedzialności oraz odwrotne ustalenie niepewnych pozycji podatkowych.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM