Polityka i społeczeństwo

Uzyskaj paliwo rolnicze na czas: Składanie wniosków w II terminie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, będą mogli skorzystać z zwrotu podatku akcyzowego w wysokości nawet 2 zł/litr.

Zwrot będzie obowiązywał od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Wnioski o zwrot, wraz z dołączonymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego, będzie można składać do odpowiednich organów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca producentów rolnych do skorzystania z zwrotu podatku akcyzowego i korzystania z tej wyjątkowej okazji.

Wnioski o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków obowiązującego w 2023 roku (110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła) należy złożyć w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2023 roku.

Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r., wnioskodawcy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku w ramach limitu w wysokości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) możliwe jest odzyskanie podatku od oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Osoby fizyczne otrzymają zwrot w wysokości 2 zł/1 litr ON, natomiast duże przedsiębiorstwa rolne – 1,46 zł/1 litr ON – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki.

Wnioski można składać od 1 do 31 sierpnia 2023 r. Każdy kto złoży wniosek we wskazanym terminie może liczyć na zwrot podatku od oleju napędowego w wysokości 2 zł/1 litr ON lub w przypadku dużych przedsiębiorstw rolnych – 1,46 zł/1 litr ON – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki.

• 1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymanie bydła i innych gatunków zwierząt hodowlanych;

• 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON) – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymanie bydła, owiec, kóz i koni.

• Przy dużych zakupach oleju napędowego, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., zwrot podatku w wysokości 1,46 zł/1 litr ON będzie przysługiwać w celu utrzymania bydła, owiec, kóz i koni.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie PAP. Dostarczona przez nadawcę treść jest publikowana bez modyfikacji. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM