Polityka i społeczeństwo

Nowe perspektywy na stanowisku kuratora okręgowego – czas na zmiany!

1. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości dzisiaj (5 października br.) podpisał powołania na stanowisko kuratora okręgowego w sądach okręgowych. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś uroczyście wręczył powołania na stanowisko kuratora okręgowego w sądach okręgowych. Uroczystość miała miejsce dziś (5 października br.) w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Druga tura powołań została zakończona, a 43 kuratorów zostało nominowanych już na początku sierpnia. Nominacje odebrali kuratorzy z Sądów Okręgowych w Gliwicach, Częstochowie, Elblągu i Olsztynie.

Nominacje, które odbieracie dzisiaj, są dowodem na to, że rząd wierzy w waszą wiedzę i doświadczenie. Jako kuratorzy, macie wyjątkową odpowiedzialność za wymiar sprawiedliwości. Musimy zadbać o to, aby nasi podopieczni otrzymywali najwyższy poziom profesjonalizmu. Chcemy, abyście dbali o ich dobro, ale też o skuteczność i wyniki. Dziękujemy wam za podjęcie tego wyzwania.

Reforma kurateli sądowej przeprowadzona z inicjatywy wiceministra Michała Wosia wprowadziła istotne zmiany w ustawie o kuratorach sądowych. Od 5 kwietnia br. wybór 47 kuratorów okręgowych dokonuje Minister Sprawiedliwości, zastępując prezesów sądów okręgowych. Nowe przepisy wzmacniają ochronę prawną kuratorów, zwiększając ich prestiż oraz lepiej zabezpieczając skuteczność prowadzonych przez nich postępowań.

Aby ubiegać się o stanowisko kuratora okręgowego, kandydaci muszą mieć co najmniej 7-letni staż pracy w służbie kuratorskiej. Kandydat powoływany jest na 4-letnią kadencję i odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za dobre funkcjonowanie służby kuratorskiej na swoim terenie.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że komunikaty publikowane w serwisie PAP pozostają bez zmian w porównaniu do ich treści dostarczonej przez nadawcę. Za treść komunikatu odpowiedzialny jest nadawca i ma to potwierdzenie w postanowieniach art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM