Polityka i społeczeństwo

Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców z Opola z funduszy unijnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Opola otrzymają teraz dostęp do konkurencyjnych pożyczek z funduszy UE, dzięki umowie podpisanej między województwem opolskim, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Te pożyczki mają pomóc w rozwoju biznesu.

„To największa pula pieniędzy, bo mowa o 400 mln złotych, dzięki którym możliwe będzie udzielanie przedsiębiorcom z Opolszczyzny preferencyjnych pożyczek. Otwieramy kolejny rozdział wsparcia Opolszczyzny i jej mieszkańców ze środków Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027” – powiedział Andrzej Buła, marszałek województw opolskiego.

Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki i Bankowi Gospodarstwa Krajowego wspólnymi siłami udało się wprowadzić preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z województwa opolskiego. Instrumenty Finansowe służą wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności opolskich przedsiębiorstw.

Dzięki wspólnej inicjatywie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Banku Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorcy z województwa opolskiego mają dostęp do specjalnie dedykowanych im środków unijnych. Preferencyjne pożyczki pozwolą im na lepszą konkurencyjność i innowacyjność w swoich biznesach.

„Co warte podkreślenia, wykorzystane raz pieniądze, dzięki temu że instrumenty finansowe posiadają charakter zwrotny, będzie można użyć ponownie, gdyż wrócą do regionalnej puli, którą będzie można wykorzystać raz jeszcze, tym samym możliwe będzie pomnażanie oraz budowanie kapitału na kolejne programy rozwojowe w naszym regionie” – wyjaśnił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego wybierze partnerów finansujących, z którymi zostaną zawarte umowy operacyjne. Partnerzy finansujący będą realizować zadania w postaci udzielania wsparcia finansowego odbiorcom zgodnie z założeniami Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach FEO 2021-2027 oraz wymogami dokumentacji przetargowej.

Po wyborze partnerów finansujących Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze z nimi umowy operacyjne. Partnerzy finansujący, w ramach tych umów, będą wspierać odbiorców środkami finansowymi, zgodnie z przepisami Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach FEO 2021-2027 oraz z dokumentacją przetargową.

„Około 170 mln zł zostanie przekazane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu na 3 obszary: pierwszy to ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową; drugi (…) realizacja rozwiązań cyfrowych jak np. oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne czy bardziej specjalistycznych jak np. zmiana w procesach produkcyjnych oraz trzeci inwestycje w sprzęt produkcyjny czy inwestycje zwiększające skalę i zasięg działalności. Jest to nie tylko realna pomoc, ale także odpowiedź na potrzeby technologiczne zmieniającego się świata. Warto również podkreślić, że kolejna umowa z BGK na instrumenty finansowe, w ramach której wspierane będą obszary związane ekologią i ochroną środowiska, zostanie podpisana jeszcze w sierpniu tego roku” – powiedział Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM