Polityka i społeczeństwo

Automatyzacja i robotyzacja firm z Polski Wschodniej dzięki Funduszom Europejskim

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Wschodniej mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 3 milionów złotych na implementację innowacji w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji produkcji. W środę ruszył nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który oferuje tę szansę.

„Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego rozwoju – nie tylko dostosowywania procesów produkcji do zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych ale też często – do bycia o krok przed tymi zmianami. Zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach to dziś konieczność – aby firma mogła nie tylko utrzymać, ale też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Wdrażanie robotyzacji jest procesem skomplikowanym technologicznie i wymagającym poniesienia niemałych nakładów finansowych. Chcemy, aby dzięki wsparciu z programu, automatyzacja produkcji mogła stać się dostępna dla każdej firmy. Wprowadzone rozwiązania pomogą zwiększyć skalę produkcji, przekształcić przedsiębiorstwa w wydajniejsze, nowocześniejsze i bardziej zielone” – wyjaśniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie przeznaczone jest na pomoc w przeprowadzeniu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Umożliwi ono budowę długookresowej strategii rozwoju, zakup automatów, robotów i odpowiedniego oprogramowania, jak również podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Ponadto, pozyskane środki służą wsparciu działań zmierzających do podnoszenia efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy będą mieć dostęp do usług szkoleniowych oraz konsultingowych, które pozwolą im na skuteczniejsze wykorzystanie nowych technologii i narzędzi.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczyło, że wdrożenie automatów, robotów i systemów informatycznych może przynieść firmom większą elastyczność w obliczu zmian rynkowych, a także umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto, dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie technologii cyfrowych, robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych, wdrożenie systemów informatycznych ERP i SCM, czy też na inwestycje w infrastrukturę cyfrową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na przeprowadzenie audytu technologicznego w celu diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wypracowanie mapy drogi transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. Poza tym wsparcie można uzyskać na wdrożenie technologii cyfrowych, robotyzację, automatyzację procesów produkcyjnych, wdrożenie systemów informatycznych ERP i SCM, czy też na inwestycje w infrastrukturę cyfrową.

Dofinansowanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej i zmianie, jakie do niej należą, dlatego też szczególnie są wspierane inwestycje w technologie cyfrowe.

Osoby zainteresowane wdrożeniem działań z opracowanej mapy drogowej, mogą ubiegać się o dofinansowanie, w tym na zakup sprzętu, oprogramowania, doradztwo i szkolenia.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, z wyjątkiem Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 100 mln zł, z których dofinansowanie może otrzymać formę dotacji bezzwrotnej (na usługi szkoleniowe i doradztwo) oraz dotacji warunkowej – częściowo zwrotnej (inwestycje), do maksymalnej wysokości 3 mln zł.

MFiPR zaznaczyło, że aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest przeprowadzenie audytu technologicznego oraz przygotowanie mapy drogowej, która będzie załącznikiem do wniosku. Projekt musi być realizowany na terenie Polski Wschodniej.

2 sierpnia rusza nabór wniosków w konkursie na automatyzację i robotyzację w MŚP. Termin składania wniosków upływa 25 października br. Przedsiębiorcom pomagać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a szczegółowe informacje i dokumentacja naboru dostępne są na stronie PARP.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce się rozwijać i wykorzystać nowoczesne technologie, to konkurs na automatyzację i robotyzację w MŚP jest właśnie dla Ciebie. Nie zwlekaj, bo nabór trwa tylko do 25 października, a szczegóły dotyczące dokumentacji naboru dostaniesz na stronie PARP.

Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców wschodnich województw. Przede wszystkim pozwoli na znaczny rozwój infrastruktury, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnych i niskoemisyjnych transportu publicznego, mając dostęp do szybkich łącz internetowych i energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dodatkowo zostaną wprowadzone projekty związane z ochroną bioróżnorodności, zwiększeniem dostępności turystycznej i rozwojem sektora usługowego.

Ogólny budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 wynosi 12 mld 428 mln zł. Środki te będą inwestowane w wielu aspektach rozwoju regionu, w tym w modernizację infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie dostępności usług społecznych i edukacyjnych, wspieranie ekonomii lokalnej i promowanie zrównoważonego rozwoju. Program wyraźnie przyczyni się do stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla mieszkańców i poprawy ich jakości życia.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM