Polityka i społeczeństwo

14 mld zł dla samorządów – KPRM wspiera miasta, wsie i miasteczka

Rząd wspiera samorządy i inwestuje w naszą przyszłość. W ciągu najbliższych 4 lat, ponad 14 miliardów złotych będzie przekazanych na realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Udało nam się uzyskać tak wysokie środki dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i poprawie finansów publicznych. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą mogli korzystać z najnowocześniejszych szkół, odnowionych szpitali i przychodni, nowych ścieżek rowerowych oraz wyremontowanych dróg.

Aby wesprzeć samorządy rząd przeznaczył w tym roku aż 14 mld zł. To olbrzymia inwestycja, która umożliwi wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności i pozwoli na realizację zamierzonych przedsięwzięć.

Rozwój samorządów jest dla nas szczególnie istotny. Dlatego zachęcamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do wykorzystania w pełni środków przeznaczonych przez rząd. Tym samym wspólnie stworzymy przyjazne środowisko dla przedsiębiorców, zapewnimy czystsze powietrze i lepsze warunki życia wszystkim mieszkańcom.

Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo 14 mld zł, które stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta mają swobodę w dysponowaniu tymi środkami – mogą zdecydować, czy wykorzystać je na bieżące wydatki, czy też na inwestycje, które wpłyną na zwiększenie komfortu życia mieszkańców.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wydatki bieżące są dla samorządowców szczególnie istotne, dlatego w ustawie budżetowej wprowadzono nowe uzgodnienia po ostatnich zmianach.

Rząd zapewnia wiele możliwości dla Polski lokalnej, aby zapewnić równy rozwój każdej społeczności. Wspieramy władze wsi, gmin, miast i miasteczek, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do odpowiednich usług publicznych i infrastruktury.

Rząd wspiera inwestycje w regionie, takie jak rozwój infrastruktury, które przyczyniają się do zwiększenia jakości życia i są dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Opracowując naszą politykę, dążymy do stworzenia zrównoważonego, sprawiedliwego i solidarnego rozwoju. Chcemy zachęcać nowych przedsiębiorców i tworzyć miejsca pracy, dzięki którym ludzie będą mogli zarabiać godniej. Dzięki temu wszyscy będą mieli równe szanse i będą mogli czerpać korzyści z rozwoju gospodarczego.

Rządowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– Program wspiera rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, poprzez m.in. tworzenie miejsc pracy, wsparcie rolnictwa, programy edukacyjne i inwestycje infrastrukturalne.

– Program został wprowadzony w 2007 roku i został przedłużony do 2020 roku, w ramach którego wydano ponad 11 miliardów złotych.

Programy te znacząco wpłynęły na jakość życia w Polsce. Przyniosły one szereg korzyści, w tym wsparcie inwestycji, tworzenie miejsc pracy i wsparcie rolników, a także przyczyniły się do poprawy jakości życia na terenach wiejskich.

Dzięki nim powstało wiele programów edukacyjnych, inwestycji infrastrukturalnych oraz udogodnień, które zapewniają mieszkańcom lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i usług publicznych.

Rządowe programy pomogły również w rozwoju turystyki, dzięki czemu Polska stała się jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie.

Polska doświadczyła w ostatnich latach znacznego postępu, a wprowadzone programy rządowe przyczyniły się do tego zmiany w znaczący sposób.

Dzięki zaangażowaniu rządu i władz lokalnych Polska jest dziś lepszym miejscem do życia i pracy, jest to zasługą połączenia wielu programów rządowych.

– W ramach programu przeznaczyliśmy już 10,9 mld zł.

Łącznie, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera realizację inwestycji o długości ponad 18 tys. km. Do 2023 r. pomoc ta osiągnie wartość 15,3 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zapewnia gminom, powiatom i miastom finansowanie na inwestycje bliskie ludziom. Do tej pory, przeznaczyliśmy na ten cel 13,2 mld zł.

Rząd zadbał również o remonty i odbudowę zabytków w całej Polsce, tworząc Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Dzięki wsparciu finansowemu przeznaczonemu na ten cel, wynoszącemu 10,9 mld zł, otaczamy opieką kompleksy zabytkowe, które są często siedzibami użyteczności publicznej.

Na realizację wszystkich tych programów, Rząd przeznaczył razem 63,4 mld zł.

Inwestycje infrastrukturalne, budowa placówek oświatowych oraz remonty zabytków w całej Polsce, to jedne z najważniejszych priorytetów w ramach realizacji polityki społecznej.

Aby wdrożyć je w życie, konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków, których rząd do tej pory przeznaczył ponad 63,4 mld zł.

Środki te są przeznaczone na programy takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Realizacja tych programów stanowi ważny element polityki społecznej, który ma na celu poprawę jakości życia w Polsce.

W ramach I naboru, Ministerstwo Finansów wybrało 4800 projektów, które otrzymają 2,51 mld zł wsparcia.

Do 16 sierpnia władze samorządowe mogą składać wnioski w ramach II naboru.

Inne ważne programy, które odczuwalnie wpływają na społeczności lokalne to Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ oraz Senior+.

PAP udostępnia komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Autorzy odpowiadają za treść publikacji zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM