Polityka i społeczeństwo

Odszkodowania za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką: MSZ wzywa samorządy do wykonania obowiązków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, że w dniu 7 sierpnia br. Sekretarz Stanu w MSZ Arkadiusz Mularczyk wystosował listy do władz lokalnych w 16 województwach, 2477 gminach, 314 powiatach i 66 miastach z apelem o wsparcie dla działań Rządu, służących uzyskaniu odszkodowania od Niemiec za szkody wojenne wyrządzone Polsce w latach 1939-1945.

W liście wiceminister Mularczyk wezwał do działań mających na celu propagowanie i upowszechnienie prawdy historycznej, w tym uchwalenia uchwały przez organy władzy samorządowej, aby wspierać wysiłki rządu w celu uzyskania rekompensaty za straty wojenne oraz upamiętnienia miejsc niemieckich zbrodni i oszacowanie strat na poziomie lokalnym. Przede wszystkim jednak, dobrosąsiedzkie relacje nie będą możliwe bez zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom zbrodni niemieckich, które dotąd pozostały niezauważone.

Sejm RP i Rada Ministrów przyjęły w 2022 i 2023 roku Uchwały, wskazujące na konieczność dochodzenia zadośćuczynienia za szkody wyrządzone Polsce i Polakom w czasie II wojny światowej. Z tego też powodu powołano Pełnomocnika do prowadzenia działań w celu uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pełnomocnik ma obowiązek współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w latach 1939-1945. W związku z tym określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. zadania, które zostały nałożone na Pełnomocnika w tym zakresie.

Polska wierzy, że poprzez działania dyplomatyczne i zwiększenie zasięgu tematu reparacji na forach krajowych i międzynarodowych, będzie w stanie osiągnąć dialog z Niemcami, a w konsekwencji zakończyć sprawę w sposób zadowalający dla obydwu stron.

PAP SA upublicznia komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści. Odpowiedzialność za zawartość komunikatu spoczywa na nadawcy, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawa prasowego.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM