Biznes i finanse

Zdobywamy nowe horyzonty: Innowacje w służbie dostępności

Jeżeli jesteś dużym przedsiębiorstwem i chcesz zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało specjalną ofertę dla Ciebie! Skorzystaj z 445 mln zł budżetu na konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Nie zwlekaj – nadsyłaj swoje wnioski do 30 października i dołącz do grona beneficjentów!

„Dzięki Funduszom Europejskim podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Od lat likwidujemy bariery, nie tylko w projektach infrastrukturalnych czy dostępie do usług, ale również poprzez tworzenie dedykowanych, nowych technologii – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Prowadzony obecnie konkurs jest kolejnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ukierunkowanym na dostępność. Planujemy, że w tym roku NCBR zrealizuje dodatkowe działania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, wspierające dostępność szkolnictwa wyższego”.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. dotycząca dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami jest niezwykle istotna. Potrzeby te są różnorodne i zależą od sytuacji danej osoby. Do tej grupy zaliczamy osoby niewidome, niesłyszące, intelektualnie i psychicznie upośledzone czy też poruszające się na wózkach. Są też osoby starsze cierpiące na schorzenia otępiennie, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, a także osoby osłabione chorobami, chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe. Ustawa zakłada także dostępność dla kobiet w ciąży, opiekunów małych dzieci, osoby z trudnościami w komunikacji i nietypowym wzroście, a nawet osób z większym bagażem.

„W konkursie szukamy projektów, które przełamią bariery i pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonować na równi z resztą społeczeństwa – wyjaśnił dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Konkurs został tak pomyślany, aby jego efekty przyczyniły się zarówno do rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. To ogromna szansa przedsiębiorców na realizację ciekawych projektów, istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności”.

Mamy na celu wspieranie innowacji SMART, które dostarczą rozwiązań dla osób z potrzebami specjalnymi, przyczyniając się do zwiększenia dostępności. Konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” stwarza możliwość uzyskania wsparcia dla projektów o charakterze innowacyjnym, w tym tych, które zapewniają wyeliminowanie barier występujących w przestrzeniach fizycznych, cyfrowych czy systemach informacyjnych. Wszystkie projekty muszą być zgodne z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Chcemy pomóc w zwalczaniu barier związanych z dostępnością, dlatego teraz masz możliwość skorzystania z wsparcia finansowego w ramach konkursu „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”. Możesz zgłosić innowacyjny projekt, który pomoże rozwiązać problemy osób z potrzebami specjalnymi lub wyeliminować bariery w przestrzeniach fizycznych, cyfrowych i systemach informacyjnych. Aby wziąć udział w konkursie, twój projekt musi wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) i być zgodny z jego zakresem tematycznym.

Konkurs adresowany jest do firm, planujących realizację zaawansowanych projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe (B+R), wdrożenia innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, kształtowanie kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzację i zazielenianie działalności. Uczestnictwo w modułach B+R, zawierających badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe, jest obowiązkowe. Pozostałe moduły, zgodnie z innowacyjną formułą konkursu, przedsiębiorstwo może realizować w zależności od własnych potrzeb i specyfiki projektu.

Nowa wersja:

W niniejszym konkursie mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa, które wystąpią o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, te firmy (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które planują realizację inwestycji produkcyjnych w zakresie wdrożenia innowacji, zazielenienia przedsiębiorstw lub cyfryzacji, muszą uwzględnić w swoim projekcie współpracę z mniejszymi i średnimi przedsiębiorstwami. Współpraca ta może przybrać postać transferu wiedzy, powiązań kooperacyjnych, takich jak klastry innowacyjne, łańcuchy produkcyjne, sieci technologiczne lub platformy technologiczne.

Organizatorzy naboru wymagają, aby duże przedsiębiorstwa współpracowały z MŚP, aby móc ubiegać się o dotację. Przedsiębiorstwa duże muszą więc planować współpracę z mniejszymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby spełnić wymagania programu dofinansowania. Współpraca ta może przybrać postać m.in. transferu wiedzy, powiązań kooperacyjnych, takich jak: klastrów innowacyjnych (również eksportowych), łańcuchów produkcyjnych, sieci technologicznych lub platform technologicznych.

Projekt musi spełniać minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych w wysokości 1 mln zł, z czego co najmniej 20% musi pochodzić z modułu B+R. Maksymalna wartość i poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju pomocy publicznej w ramach poszczególnych modułów.

Aby dowiedzieć się więcej o naborze „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” i uzyskać dostęp do dokumentacji konkursowej, odwiedź stronę NCBR.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM