Polityka i społeczeństwo

MRiT: Przyspieszenie budowy nowych mieszkań i domów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza, że Waldemar Buda wystosował nowe rozporządzenie, które zmienia zasady inwestycji w nowe mieszkania. Rozporządzenie to skraca czas potrzebny na budowę mieszkań poprzez podniesienie granic powyżej których parkingi i garaże nie wymagają decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ponadto, wprowadzono w nim progi wysokości dla inwestycji z zakresu fotowoltaiki, które również nie wymagają decyzji środowiskowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło właśnie nowelizację rozporządzenia RD741, która została dziś przyjęta przez Radę Ministrów. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesów inwestycyjnych, a co za tym idzie, skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie i realizację inwestycji nawet o kilka miesięcy.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wyraził wdzięczność Ministerstwu Klimatu i Środowiska za owocną współpracę przy tworzeniu tych nowych przepisów. Skrócenie czasu przygotowania inwestycji, to korzyść finansowa, która zostanie przekazana także klientom deweloperów.

Aby zwiększyć efektywność ochrony środowiska, wyższe progi zostaną wprowadzone dla garaży i parkingów. Na obszarach objętych formami ochrony przyrody, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych będzie wymagana dla garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów o powierzchni od 0,5 ha, a na pozostałych obszarach od 0,75 ha. Zmiany te pozwolą na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i zapobiegną nadmiernej ingerencji w otoczenie.

Aby zagwarantować, że projekty budowlane zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska, wprowadzone zostaną nowe rozwiązania do przepisów dotyczących garaży i parkingów. Przepisy te będą wymagały przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko dla garaży i parkingów o powierzchni od 0,5 ha na terenach objętych ochroną przyrody oraz od 0,75 ha na pozostałych obszarach. Wszystkie garaże i parkingi muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby zminimalizować ich wpływ na otoczenie.

Aby zmniejszyć liczbę wymogów prawnych i ułatwić tworzenie nowych projektów inwestycyjnych, Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Terytorialnego zamierza obniżyć progi dla inwestycji, które w porównaniu z innymi działaniami, wywołują niewielkie ryzyko dla środowiska. Ma to na celu skrócenie czasu uzyskiwania pozwolenia oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorców.

Nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki pozwalają na zwiększenie zakresu instalacji fotowoltaicznych. Możliwe będzie tworzenie większych zestawów paneli słonecznych na powierzchniach do 2ha (na obszarach nieobjętych ochroną przyrody). Na obszarach chronionych, graniczna powierzchnia pozostanie bez zmian i wynosi 0,5 ha.

Nowe regulacje umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sposób bardziej efektywny. Decyzje o budowie większych instalacji będą wymagały uzyskania odpowiedniego zezwolenia, na podstawie wyników oceny oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji.

UWAGA: komunikaty dotyczące niniejszego rozporządzenia są publikowane w serwisie PAP w oryginalnej postaci, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian przez PAP SA. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM