Polityka i społeczeństwo

BSK zapewnia dopłaty do 18 nowych mieszkań w Zabrzu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat, dzięki któremu miasto Zabrze zyskało niemal 2 mln złotych na poprawę standardu mieszkań komunalnych oraz adaptację pustostanów.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii gwarantuje z Funduszu Dopłat lepsze warunki mieszkaniowe dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Zadanie zostało sfinansowane dzięki dotacji udzielonej przez Ministra Waldemara Budę, która pozwoli Zabrzu na remonty i przebudowę mieszkań komunalnych oraz adaptacje pustostanów.

Program Rządowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego to szansa dla tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie komunalne. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnił, że samorządy na całym terytorium będą mogły skorzystać z 80% bezzwrotnego dofinansowania.

Bezzwrotna pomoc budownictwa z Funduszu Dopłat to skuteczny sposób na zwiększenie liczby lokali mieszkalnych dostępnych dla osób z niskimi i przeciętnymi dochodami oraz tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, a ich dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Bank Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialny za udzielanie bezzwrotnych grantów z funduszu Dopłat.

Program BSK skutecznie wprowadzony w życie

Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego został skutecznie wdrożony w 2023 r. Dzięki środkom zabezpieczonym w wysokości 1,65 mld zł, wsparto 174 instytucje, w tym gminy, miasta, spółki miejskie i gminne, a także organizacje pozarządowe. W wyniku tego wsparcia powstało 7 027 nowych lub całkowicie odnowionych lokali mieszkalnych, 285 miejsc w schroniskach dla bezdomnych oraz 160 w noclegowniach.

MRiT osiągnął znaczące rezultaty w zakresie budowy mieszkań. W ciągu ostatnich dwóch lat zostało oddanych 12,6 tys. mieszkań dzięki finansowemu wsparciu samorządów, spółek zależnych oraz organizacji pożytku publicznego.

Wzrost liczby mieszkań pozwolił wielu ludziom na spełnienie marzenia o własnym domu, wpłynął pozytywnie na ekonomię i pomógł w zapobieganiu biedzie i wykluczeniu społecznemu.

Pomoc dla osób bez dachu nad głową zwiększy się o 259 miejsc, w tym 154 w schroniskach, a 105 w noclegowniach i ogrzewalniach. W latach 2021 i 2022 Fundusz przeznaczy na ten cel łącznie ok. 2,2 mld zł.

Serwis PAP SA publikuje komunikaty bez żadnych zmian w ich treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM