Nauka i technologie

Zrównoważona ekologia produktów Vedanta Aluminium potwierdzona przez międzynarodowy organ

Vedanta Aluminium wykazuje silne zaangażowanie w zrównoważoną produkcję, co potwierdza jego Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD). Jest to wyrazem wysokich standardów, jakie obowiązują w naszej firmie.

Dzisiaj Vedanta Aluminium, największy producent aluminium w Indiach, przyjął międzynarodowe uznanie dla szeregu produktów wchodzących w skład globalnego przemysłu aluminiowego. Po starannej ocenie cyklu życia (LCA) wyroby Vedanta wykazały dobre wyniki w kwestii zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i odpadów. Ta zatwierdzona deklaracja produktu jest wynikiem zaawansowanych praktyk produkcyjnych firmy i jej wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju całej branży aluminium.

Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD) to międzynarodowy standard, który oferuje przystępne i wiarygodne informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko. Jest oparty na szczegółowym badaniu cyklu życia (LCA) i zapewnia dane dotyczące wpływu produktu na środowisko w całym okresie jego używania, w tym etapu pozyskiwania surowców, produkcji, użytkowania i utylizacji po wycofaniu z użycia.

Produkty z aluminium pierwotnego wyprodukowane przez Vedanta Aluminium, zweryfikowane za pomocą EPD, oferują szeroki wybór przeznaczenia dla ważnych sektorów, od lotnictwa, przez infrastrukturę, motoryzację, branżę elektryczną po opakowania. Ponadto, produkty Vedanty Aluminium znajdują zastosowanie w coraz bardziej wymagających odcinkach nowoczesnych technologii, w tym w energetyce odnawialnej, technologiach akumulatorowych, a nawet w pojazdach elektrycznych.

Uznanie zatwierdzenia przez Sunila Gupta, dyrektora operacyjnego Vedanta Ltd. – Aluminium Business, było okazją do podkreślenia potencjału aluminium w transformacji energetycznej. Poprzez Środowiskową Deklarację Produktu Vedanta Aluminium wyraziło swoje zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie klientom wysokich standardów i innowacyjnych, zrównoważonych produktów. W ten sposób firma przyczyniła się do niskoemisyjnej przyszłości.

Aby uzyskać dostęp do raportu EPD Vedanta Aluminium Business, odwiedź stronę https://www.environdec.com/library/epd6491. Raport uwzględnia wszystkie kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzanie środowiskowe, zarządzanie zasobami, zarządzanie emisją gazów cieplarnianych i wiele innych.

Vedanta Limited – Aluminium Business zapewnia swoim klientom jedne z najwyższej jakości produktów aluminiowych, które są przydatne w wielu ważnych branżach. Co więcej, firma zajęła drugie miejsce w światowym rankingu branży aluminiowej w ramach indeksu DJSI 2022, co świadczy o jej zrównoważonych praktykach biznesowych.

Ponadto, Vedanta Aluminium Business publikuje raport EPD, który zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzania środowiskowego, zarządzania zasobami, zarządzania emisją gazów cieplarnianych i wiele innych. Aby uzyskać dostęp do raportu EPD, odwiedź stronę https://www.environdec.com/library/epd6491.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM