Nauka i technologie

Oświadczenie NEWAG S.A. w sprawie wprowadzających w błąd informacji dostępnych w domenie publicznej

W związku z pojawiającymi się ostatnio w domenie publicznej wprowadzającymi w błąd informacjami o rzekomych usterkach elektrycznych zespołów trakcyjnych serii IMPULS, spółka NEWAG oświadcza, co następuje:

1. W pojeździe 45WE-019, dostarczonym na rzecz Kolei Dolnośląskich, w ramach przeprowadzonej diagnostyki stwierdziliśmy, iż urządzenia systemu bezpieczeństwa były w przeszłości czasowo demontowane. Nie jest nam znany cel i okoliczności w jakich dokonano demontażu. Nie znamy również pełnej historii zdemontowanych urządzeń. Wskazujemy, że działania te doprowadziły do dezintegracji systemu bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu odpłatnej diagnostyki, ponownej konfiguracji, testów funkcjonalnych oraz integracyjnych pojazd został odebrany przez przewoźnika i przywrócony do eksploatacji.

2. W pojeździe ED78-020 dostarczonym na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, będącym w trakcie przeglądu P3 wykonywanego przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, stwierdziliśmy dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu, w tym ingerencję w rejestrator prawny pojazdu i zmianę wskazań drogomierza. Nie znamy szczegółów okoliczności, w jakich dokonano dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu oraz ich celu. Ponadto stwierdzono szereg nieprawidłowości w wykonanych czynnościach utrzymania, które były wykonywane przez ten podmiot. W naszej ocenie, ze względów bezpieczeństwa, pojazd nie może zostać w obecnym stanie technicznym przywrócony do eksploatacji do czasu prawidłowej konfiguracji systemów bezpieczeństwa i usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przeglądu P3, które zostały zakomunikowane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu. Na wniosek właściciela pojazd został zabezpieczony celem udostępnienia odpowiednim organom.

3. W pojeździe 45WE-024, dostarczonym na rzecz Kolei Dolnośląskich, będącym w trakcie przeglądu P3/2 przez podmiot trzeci na podstawie zamówienia udzielonego przez Koleje Dolnośląskie, analiza danych przekazanych przez wykonawcę przeglądu wykazała ingerencję w zapisy rejestratora prawnego pojazdu, zmiany dat – cofnięcie i przesunięcie w przód oraz ingerencję we wskazania drogomierza pojazdu. Nie są nam znane okoliczności, w jakich dokonano ingerencji, ani jej cel. Wykonawca przeglądu nie wyraził zgody na złożoną propozycję przesłania pojazdu do naszego zakładu w Nowym Sączu celem dokonania pełnej diagnostyki. W związku z ingerencją we wskazania drogomierza pojazdu złożyliśmy zawiadomienie do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 306a Kodeksu Karnego.

Analizy powyższych przypadków potwierdziły, że przyczyny niesprawności pojazdów nie leżą po stronie NEWAG, a są wynikiem czynności podejmowanych przez podmioty wykonujące usługi utrzymaniowe bądź użytkowników. Podkreślamy, że bezpieczeństwo pasażerów oraz całego systemu kolei stanowi dla nas cel nadrzędny i nie zamierzamy akceptować prób przerzucania na nas odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich.

Źródło informacji: NEWAG

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM