Polityka i społeczeństwo

435 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii: nowe szanse dla Polski

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod przewodnictwem Waldemara Budy ogłosiło wybór 139 projektów klastrów energii, spółdzielni energetycznych i samorządów, które będą realizować inwestycje w odnawialne źródła energii. Ministerstwo przeznacza na ten cel blisko 435 mln zł, które zostaną wykorzystane do przygotowania niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej.

Energia odnawialna ma ogromny potencjał, który może zapewnić Polsce niezależność energetyczną. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił, że wszelkie inicjatywy podejmowane w celu wspierania i ułatwiania powstawania instalacji OZE są niezwykle znaczące dla polskiej gospodarki. Wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie tylko potwierdzają, że zielona energia to kwestia kluczowa dla naszej przyszłości.

Mieszkańcy naszego regionu mają szansę skorzystać z Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, która realizowana jest przez społeczności energetyczne. Budżet na tę część projektu wynosi aż 187 mln zł, a całe wsparcie obejmuje blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Kolejnym krokiem będzie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które otrzymają dofinansowanie na realizację demonstracyjnych instalacji OZE.

Komisja Europejska REPowerEU oferuje większe możliwości finansowania w ramach inwestycji B2.2.2. Przy podwyższonej alokacji budżetowej wzrośnie z 435 mln zł do ponad 851 mln zł, wraz z wzrostem liczby projektów z 139 do 200 w sektorze przedinwestycyjnym oraz z 10 do 20 w sektorze inwestycyjnym. Do końca roku zostaną podjęte decyzje dotyczące rozszerzenia tego programu.

Nabór projektów w ramach niniejszego konkursu rozpocznie się 12 września i będzie prowadzony w trybie ciągłym, aż do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Zgłoszenia mogą składać:

• klastry energii,

• spółdzielnie energetyczne,

• jednostki samorządowe spoza klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

Wszyscy zainteresowani realizacją projektu w ramach niniejszego konkursu mają możliwość złożenia wniosku w okresie trwania naboru.

Zapraszamy do składania zgłoszeń od 12 września i aż do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Uczestnikami konkursu mogą być:

• klastry energii,

• spółdzielnie energetyczne,

• jednostki samorządowe spoza klastrów energii i spółdzielni energetycznych, a także obywatelskie społeczności energetyczne OZE.

Nie zwlekaj złóż swój wniosek już dziś i bierz udział w konkursie!

Klastry energetyczne i JST mogą wykorzystać dwa etapy, aby wdrożyć swoje projekty. W pierwszym etapie skupiają się na opracowaniu ogólnego kształtu swojej inwestycji, a w drugim – na szczegółowym zaplanowaniu dokumentacji inwestycyjnej.

Maksymalne kwoty wsparcia dla klastrów energii to 1,55 mln zł, dla spółdzielni energetycznych 400 tys. zł, a dla jednostek samorządu terytorialnego 1,4 mln zł. Poziom wsparcia wynosi aż 95% wartości projektu!

Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 12 września br. i będzie on odbywał się wyłącznie za pośrednictwem strony: https://wod.cst2021.gov.pl/

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat inwestycji, które znajdziesz na stronie www.spolecznoscienergetyczne.gov.pl

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów wydawanych w serwisie. Nadawca odpowiada za całość zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Wykorzystaj szansę i skorzystaj z wsparcia dla klastrów energii, spółdzielni energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego!


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM