Polityka i społeczeństwo

MSiT: Minister sportu i turystyki zapowiada decentralizację decyzji o lokalnych inwestycjach w infrastrukturę sportową (komunikat)

– Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza:

Minister Sportu i Turystyki przedstawił nowe zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wsparcie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów. Powrót do zdecentralizowanego modelu zarządzania oraz zwiększenie zaangażowania województw w finansowaniu inwestycji sportowych były głównymi tematami konferencji, którą zorganizowali Minister Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, w Goleniowie.

Planowana jest zmiana, która ma na celu przywrócenie dobrej współpracy między samorządami a ministerstwem w kwestii lokalnej infrastruktury sportowej. Chcemy, aby inwestycje opierały się na lokalnych planach rozwoju i potrzebach społeczności lokalnej. Decyzje dotyczące budowy boisk powinny należeć do władz samorządowych, które posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje. Ministerstwo powinno oddać realną władzę samorządom, które będą realizować projekty zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. – podkreślił Minister Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras, podczas konferencji.

Poprawa współpracy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a samorządami województw w zakresie programu wsparcia rozwoju infrastruktury sportowej ma na celu lepszą dystrybucję środków ministerialnych poprzez dofinansowanie władz lokalnych (województwa i gminy) oraz przekazanie samorządom większych kompetencji w tym obszarze.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nowy program wsparcia infrastruktury sportowej, który umożliwi pozyskanie nawet 60% dofinansowania gminnych inwestycji w obiekty sportowe i rekreacyjne. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej będzie głównym narzędziem w realizacji tego programu, a województwo dołoży drugą złotówkę do każdej złotówki pozyskanej z ministerstwa.

Ministerstwo zaplanowało wydatki w wysokości 200 milionów złotych na realizację zapowiedzianych zadań w 2025 roku. Dzięki udziałowi województw w kosztach inwestycji lokalnych, potencjał inwestycyjny wzrośnie wraz z zwiększeniem sumy środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury w całym systemie.

Nowa wersja: Środki na realizację programu będą rozdzielane pomiędzy poszczególne województwa z uwzględnieniem liczby ich ludności oraz innych istotnych wskaźników rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Po zakończeniu wstępnych uzgodnień z samorządami wojewódzkimi, MSiT przystąpi do procedowania zmiany rozporządzenia, a następnie opracuje szczegółowe założenia programu.

Po konsultacjach z marszałkami, propozycje zmian do rozporządzenia zostały bardzo pozytywnie przyjęte. Będę uwzględniał konstruktywne sugestie marszałków i niedługo wprowadzę je do rozporządzenia. Od przyszłego roku sejmiki wojewódzkie będą zbierać wnioski z gmin i powiatów – obiecał Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Program rozpocznie swoje działanie od 2025 roku.

Cały komunikat można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM