Polityka i społeczeństwo

Oszczędności w sądach: jak nowe przepisy zmniejszą opłaty sądowe

Sejm powrócił do pracy nad zmianami w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają na celu obniżenie niektórych opłat. Gdy zmiany wejdą w życie, opłata za wniosek o uzasadnienie, np. zawieszenia postępowania, a także oddalenia wniosku o zabezpieczenie spłaty rat kredytu frankowego, będzie wynosić 30 zł zamiast dotychczasowych 100 zł – informuje Prawo.pl.

Wielokrotnie poruszane były tematy dotyczące wprowadzenia opłat za uzasadnienie wyroków lub postanowień sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że wkrótce te opłaty zostaną obniżone do 30 zł, co rozwiąże kwestię złożenia apelacji lub zażalenia. Oczekujemy, że te zmiany zostaną szybko wprowadzone.

Prof. Dziurda zaznacza, że nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest korzystna dla stron postępowań, a w szczególności dla osób indywidualnych, które będą miały znacznie większe możliwości dochodzenia swoich praw.

Prof. Marcin Dziurda ocenia, że nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest korzystnym krokiem dla stron postępowania. Zmiana opłaty w wysokości 100 zł dotyczyć będzie wyłącznie wniosków o uzasadnienie wyroku, natomiast w postępowaniu nieprocesowym – postanowień co do istoty sprawy. Niższa opłata w wysokości 30 zł obowiązywać będzie od wniosku o uzasadnienie postanowienia formalnego oraz zarządzenia.

Prof. Dziurda podkreśla, że zmiana opłaty stanowi znaczną ulgę dla osób indywidualnych, które będą mogły skutecznie dochodzić swoich praw.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za złożenie wniosku o uzasadnienie i zawezwanie do ugody. Wnioski składane do sądów opłacać będzie się w wysokości 5 złotych za każdą stronę wniosku, lecz nie mniej niż 10 złotych. Co więcej, zmianie uległa również wysokość opłaty od wniosku o zawezwanie do ugody, która wynosi obecnie 20 złotych.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM