Polityka i społeczeństwo

Rada Ministrów uchwala kluczowe decyzje – Raport z posiedzenia KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza, że Rząd ogłosił ustanowienie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, wraz z perspektywą do 2032. Dzięki temu, będzie można korzystać z takich środków, jakie oferuje Unia Europejska w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Nowy program jest kontynuacją poprzedniego, obowiązującego do 2023 roku, i zapewni znacznie lepszą infrastrukturę kolejową w całym kraju.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła trzy uchwały dotyczące infrastruktury kolejowej, programu kolejowego i muzeum historii Polski.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku za rok 2022 umożliwiła lepsze wykorzystanie środków na budowę infrastruktury kolejowej.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zapewni prawidłowe wykonanie projektów zgodnie z planem.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” przyczyni się do budowy miejsca upamiętniającego historię naszego kraju.

Komunikaty dotyczące powyższych uchwał publikowane są w serwisie PAP bez jakichkolwiek zmian w treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Dzięki dzisiejszym decyzjom Rada Ministrów zapewniła rozwój infrastruktury kolejowej, programu kolejowego oraz muzeum historii Polski.

Uchwały te zapewnią właściwe wykorzystanie środków na realizację projektów, pozwalając na dalszy rozwój krajowych inicjatyw.

Komunikaty o powyższych decyzjach publikowane są w serwisie PAP. Zgodnie z postanowieniami ustawy prawo prasowe, odpowiedzialność za treść komunikatów spoczywa na ich nadawcy.

Rada Ministrów przyjęła dziś uchwały, które umożliwią dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, programu kolejowego oraz muzeum historii Polski.

Dzięki nim zostaną właściwie wykorzystane środki finansowe, aby zrealizować zaplanowane projekty.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM