Polityka i społeczeństwo

Pomoc dla więźniów politycznych reżimu Łukaszenki: Dołącz do zbiórki!

Fundacja Pamięci Narodów, Fundacja To się uda oraz Białoruski Dom w Warszawie wzywają do zaangażowania w akcję „Razem dla wolnej Białorusi”. Zebrane środki przeznaczone zostaną na wsparcie rodzin więźniów politycznych uwięzionych przez reżim Łukaszenki.

Więźniowie polityczni Andrzej Poczobut, Pavel Sieviaryniec, Kaciaryna Andrejewa oraz ponad 1500 innych Białorusinów są nadzieją milionów, którzy pragną wolności, demokracji i współpracy z Polską. Każdy z nas może wesprzeć ich starania poprzez stałą obecność w ich walce.

Zainspirowani odwagą Białorusinów, postanowiliśmy wesprzeć ich działania poprzez stworzenie zrzutki. Chcemy wspomóc ich w walce o wolność i prawa człowieka. Chcemy, aby ich nadzieja na lepszą przyszłość stała się rzeczywistością, a Białoruś stała się krajem, w którym wszyscy mieszkańcy będą żyć w pokoju, szacunku i tolerancji.

Wspieramy naszych białoruskich przyjaciół

Jesteśmy pod wrażeniem odwagi, jaką wykazują Białorusini w walce o swoje prawa. Ich niezłomny charakter i determinacja budzą nasz najwyższy szacunek i uznanie. Staramy się wspierać ich działania, tworząc zrzutkę, która pomoże zrealizować ich marzenia o wolnej, niezależnej i silnej Białorusi. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy osiągnąć lepszą przyszłość, w której wszyscy mieszkańcy będą żyć w szacunku i pokoju.

Nasza zbiórka ma służyć jako pomoc w walce o prawa polskich obywateli na Białorusi. Chcemy, aby społeczności polskie mogły żyć w swobodzie, bez obaw o niszczenie ich tradycji i kultury oraz bez nieuzasadnionego prześladowania.

Organizacje pozarządowe starają się pomagać rodzinom więźniów politycznych i poszkodowanym wskutek represji, jednak ich wysiłki wymagają wsparcia. Potrzebne są nam konkretne działania w celu powstrzymania zbrodniczych działań reżimu, a także wsparcie dla rodzin osób represjonowanych.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko wyrazić solidarność i wspierać walczących, ale także udzielić pomocy tym, których życie zostało zniszczone przez bestialskie działania władz. Nie możemy pozostawić Białorusinów samym sobie w chwili tak wielkiego cierpienia.

Dlatego musimy zabiegać o jak najszerszą pomoc dla rodzin białoruskich więźniów, ponieważ to ich odważne postawy są dla nas wszystkich wielkim przykładem waleczności i nadziei.

Konieczne jest wyrażenie naszego sprzeciwu wobec zbrodniczych działań reżimu oraz wsparcie dla rodzin osób represjonowanych. Poprzez wsparcie finansowe i edukacyjne możemy pomóc Białorusinom w ich walce o wolność.

Organizacje pozarządowe już podjęły działania w celu zapewnienia pomocy rodzinom więźniów politycznych. Wszyscy powinniśmy pomóc w dotarciu do szerszej publiczności, aby uświadomić ludziom, co dzieje się na Białorusi, oraz zachęcić ich do wsparcia tej szlachetnej misji.

Mamy obowiązek solidaryzować się z Białorusinami, by pomóc im w walce o wolność i wspierać rodziny osób represjonowanych. Musimy zaangażować się w udzielanie pomocy finansowej i edukacyjnej, aby pomóc ukrzyżowanemu narodowi w odzyskaniu należnego mu szacunku i godności.

Jako jednostki i jako społeczeństwo musimy zaangażować się w działania na rzecz potrzebujących. Włączmy się do tego szlachetnego wyzwania i wspierajmy rodziny białoruskich więźniów w ich walce o wolność.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM