Polityka i społeczeństwo

Ścieżki dla pieszych i rowerzystów: Goleniów jako lider aktywnej mobilności

Gmina Goleniów rozpoczęła kolejną inwestycję, aby stworzyć spójny szlak rowerowy i pieszy. Dzięki innowacyjnej infrastrukturze miasto będzie miało połączenie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym oraz terenami wiejskimi. Projekt ten ma na celu integrację transportu publicznego w gminie i poprawę jakości życia mieszkańców.

Inwestycja w budowę nowej trasy, finansowana w części z eurofunduszy, została właśnie zapewniona dzięki umowie podpisanej przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza oraz Burmistrza Goleniowa Roberta Krupowicza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Goleniów rozpoczęła inwestycję w maju, której koszty wynoszą niemal 3,3 mln zł, w tym 2 mln zł to Fundusze Europejskie. Realizacja projektu stanowi część długofalowych działań mających na celu zmniejszenie zmian klimatu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym poprzez wytworzenie zrównoważonej, wielosektorowej mobilności miejskiej.

Koncepcja projektu zakłada stworzenie sieci ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Przestrzennej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, która w Goleniowie docierać będzie do ronda Hanzeatyckiego. Tam umożliwi ona połączenie z istniejącym odcinkiem drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej i ul. Puławskiego do węzła przesiadkowego przy goleniowskim dworcu PKP-PKS. Ponadto ścieżka będzie prowadzić dalej w kierunku południowym, łącząc się z ul. Nową, a następnie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym, co umożliwi dostęp do turystycznych atrakcji w Lubczynie i trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

Inwestycja zapewni bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom, wzmocni skarpy, a także umożliwi odwodnienie terenów zielonych. Droga zostanie wyposażona w oznakowanie pionowe oraz poziome, a także w przejścia i przejazdy dla pieszych i rowerzystów – wyjaśnia Robert Krupowicz, burmistrz miasta.

„Regionalna infrastruktura dla cyklistów jest nie tylko coraz bardziej gęsta, ale i spójna. W rowerowe trasy inwestujemy my, jako samorząd województwa, ale także lokalne samorządy, jak np. Goleniów. Bez nich realizacja koncepcji jednolitych tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim nie miałaby szans powodzenia” – dodaje marszałek.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM