Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) (komunikat)

– Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel. Będą to inwestycje i reformy, które mają pomóc skutecznie stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu i umożliwią Polakom uczestnictwo w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz rozwiązań cyfrowych – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Zamknięcie negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy to sukces. Doszliśmy do porozumienia we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji z Komisją Europejską. Wczoraj kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Inwestycje i reformy, które będziemy realizować dzięki pieniądzom z KPO, wzmocnią polską gospodarkę, zwiększą jej produktywność i dadzą wysokiej jakości miejsca pracy – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rok 2020 przyniósł duże zmiany w obrazie świata, w którym żyjemy. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki w nim zgromadzone mają pomóc wszystkim unijnym państwom przezwyciężyć kryzys, który je w różnym stopniu dotknął. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.Polska również przygotowała taki dokument. Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO składa się z sześciu komponentów, w tym pięciu tematycznych:A. Odporność i konkurencyjność gospodarki B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności C. Transformacja cyfrowa D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia E. Zielona, inteligentna mobilność i jednego instytucjonalnego: F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczyniać się będą do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Realizowane będą działania skierowane do przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. W każdym komponencie znajdą się także działania na rzecz spójności terytorialnej – w zależności od zidentyfikowanych problemów – adresowane do obszarów wiejskich, miast, czy też obszarów szczególnie doświadczonych skutkami pandemii, gdzie występuje kumulacja problemów społeczno-gospodarczych.

Będziemy kontynuować reformę prawa gospodarczego, aby dalej ograniczać obciążenia regulacyjne i administracyjne dla przedsiębiorców. Efektem przyjęcia tzw. tarczy prawnej będzie przyspieszenie wydawania decyzji oraz likwidacja barier utrudniających rozwój przedsiębiorczości. Tarcza prawna zmniejszy nadmierną biurokrację, ułatwi firmom inwestowanie, dywersyfikację działalności, będzie wspierać rozwój gospodarczy po pandemii.KPO sfinansuje również nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Powstanie jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Reforma ta poprawi sytuację rodziców na rynku pracy.

Dzięki środkom z KPO będzie możliwa wymiana jeszcze większej liczby źródeł ciepła, które poprawią jakość powietrza, którym oddychamy.Przy wsparciu Funduszu Odbudowy w ramach KPO przyłączymy do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych. Będziemy wyrównywać cyfrowe nierówności w dostępie do edukacji. Do szkół zostaną dostarczone przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem do użytku nauczycieli. Dzięki temu dzieci, nawet te z najmniejszych miejscowości w naszym kraju, będą miały równy dostęp do cyfrowej edukacji.

Dzięki reformie służby zdrowia w 300 szpitalach zostanie zakupiony nowy sprzęt, a w 280 szpitalach zostanie poprawiona infrastruktura.Znaczne środki zostały zaplanowane na poprawę warunków podróżowania koleją. Poprawimy również bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, budowę drogowych obwodnic oraz instalację automatycznych urządzeń rejestrujących.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ewes


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM