Biznes i finanse

Kryzys – wyzwanie dla transformacji energetycznej: IX Kongres Energetyczny DISE

Transformacja energetyczna jest postrzegana jako najlepszy sposób na wyjście z obecnego kryzysu, dlatego też zapraszamy Państwa na IX Kongres Energetyczny DISE, który odbędzie się 27-28 września we Wrocławiu. Na dwóch dniach Kongresu interdyscyplinarne grono ekspertów będzie dyskutowało nad najważniejszymi wyzwaniami dla polskiej energetyki oraz będzie szukało najlepszych rozwiązań, które doprowadzą do realizacji celów transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Kongres DISE daje nam możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami, innowacjami i strategiami związanymi z transformacją energetyczną. Będzie to okazja do wymiany myśli i poglądów na temat wyzwań i możliwości, jakie stwarza transformacja energetyczna. Odwiedzający będą mieli możliwość poznania nowych pomysłów i strategii, które mogą stanowić ważny element wsparcia dla przemiany energetycznej.

W tym roku dyskusja skoncentruje się na określeniu priorytetów i wyznaczeniu ścieżek transformacji energetycznej, w tym wykorzystaniu najlepszych technologii, wprowadzeniu niezbędnych zmian prawnych, a także wskazaniu kluczowych partnerów polskich projektów energetycznych. Szczególną uwagę zwróci się na bezpieczeństwo energetyczne, które jest niezbędne do wyjścia z kryzysu. Polska energetyka dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje zwiększające niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, za pomocą rozproszonego systemu energetycznego. Aktywny rozwój OZE, wodoru i źródeł o niskiej emisji pozwoli zmniejszyć zależność od pojedynczych źródeł energii.

Kongres zdominują dyskusje o bezpieczeństwie energetycznym, kluczowym elementem wychodzenia z kryzysu. Uczestnicy będą debatowali na temat zwiększania udziału OZE i wprowadzania wodoru do miksu energetycznego, jak również na temat nowego Planu Energetycznego Polski na lata 2040-2050. Dyskutować będą także o roli gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w procesie transformacji energetycznej oraz o wdrożeniu gazów odnawialnych, w tym biometanu. Eksperci będą także omawiać przyszłość energetyki jądrowej, zarówno wielkoskalowej, jak i w technologii SMR. Przyjrzą się także szansom na rozwój lądowej energetyki wiatrowej oraz przyszłości morskich farm wiatrowych. Nie zabraknie także rozmów o tym, jak umożliwić dostęp do sieci dla instalacji fotowoltaicznych, aby obniżyć emisje ciepłownictwa i zazieleńnić transport.

Kongresy Energetyczne DISE to interdyscyplinarne spotkania na szczeblu międzynarodowym, w którym biorą udział liderzy rynku energii, eksperci branży, politycy, topmanagerowie i naukowcy. W tegorocznych wydarzeniach uczestnicy mają za zadanie wypracować priorytety i określić ścieżki wdrażania transformacji energetycznej, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia sektora, wprowadzając strategiczne technologie, zmiany prawne oraz wybierając partnerów do polskich projektów energetycznych. Każdego roku w Kongresie biorą udział wybitni przedstawiciele branży z Polski i z zagranicy.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM