Biznes i finanse

Rozbudowa drogi A2 Warszawa–Łódź: Umowa podpisana!

Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie sortowania przesyłek. Do tego celu w 2020 roku uruchomiono trzy maszyny do automatycznego sortowania KEP w swoich sortowniach, z czego jedna z nich to lubelska inwestycja o wartości niemal 50 mln złotych.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że firma DATABOUT z Warszawy przygotuje dokumentację projektową w celu poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu na odcinku 89 km pomiędzy Łodzią a Warszawą. 30 sierpnia 2023 roku podpisano umowę o wartości blisko 25,5 mln zł, która zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w kwestii samowystarczalności energetycznej oświetlenia węzłów i całego odcinka.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, poinformował, że jak zapowiedzieliśmy, dotrzymujemy słowa i realizujemy inwestycję, jaką jest poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią o jeden pas ruchu w każdą stronę. Jest to szczególnie ważne ze względu na prognozy dotyczące dalszego wzrostu ruchu na tej drodze. W ramach tego projektu zastosujemy także innowacyjne, proekologiczne rozwiązania.

Konieczne jest wzięcie pod uwagę nowoczesności i ekologii w projekcie budowy lub rozbudowy odcinka autostrady. Wykonawca dokumentacji będzie miał na celu opracowanie rozwiązań mających na celu uzyskanie samowystarczalności energetycznej tego odcinka. Instalacje drogowe (oświetlenie, stacje meteo itd.) powinny być zasilane przez źródła odnawialne, a w projekcie należy precyzyjnie określić układ i optymalne lokalizacje tych instalacji. Wszystko to musi zostać wykonane w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy i w oparciu o szczegółową analizę ekonomiczną. Stworzony wzór może być wykorzystywany w innych projektach GDDKiA.

Aby zapewnić optymalne warunki prac budowlanych i bezpieczeństwo użytkowników drogi, plan rozbudowy autostrady A2 Łódź – Warszawa realizowany będzie w kilku etapach. Każdy z nich będzie zakładał wykonanie skomplikowanych prac, zapewniających bezpieczny i wygodny ruch kołowy.

Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom trasy. W przypadku łącznego wykorzystania dwóch pasów ruchu dla każdego z kierunków, zostanie zachowana wymagana przepisami szerokość pasa ruchu. Ponadto wykonana zostanie dodatkowa infrastruktura zabezpieczająca, w tym płoty dźwiękochłonne oraz akustyczne i wizualne znaki ostrzegawcze dla kierowców.

Aby przeprowadzić prace przy budowie odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów, konieczne będzie wykonanie koordynacji z innymi robotami, które mają wpływ na ruch drogowy na autostradzie A2 między Warszawą i Łodzią.

Rozbudowa trasy między Łodzią a Warszawą jest konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort jazdy. Obecnie trasa ta jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków w Polsce, a średni ruch dobowy wynosi od 50 do 100 tys. pojazdów. Ten ruch będzie się zwiększać wraz z dojazdami do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Firmom transportowym i kierowcom zależy na tym, aby rozbudowa autostrady między Łodzią a Warszawą została zrealizowana jak najszybciej. GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy A2 i planuje podpisanie umowy z nim w 2025 roku.

PAP SA w żaden sposób nie zmienia treści komunikatów publikowanych w serwisie, które są dostarczane przez nadawców. Nadawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść komunikatów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM