Polityka i społeczeństwo

Z Funduszami Europejskimi do sukcesu – spotkanie w Katowicach dla przedsiębiorców

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z przyjemnością informuje, że Podsekretarz Stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Ewelina Owczarska spotkała się online z przedstawicielami biznesu. W trakcie spotkania przedsiębiorcy zostali zapoznani z funduszami europejskimi 2021-2027, z których będą mogli skorzystać.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chciałoby poinformować, że Podsekretarz Stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Ewelina Owczarska udzieliła przedsiębiorcom wsparcia poprzez organizację spotkania online. W trakcie spotkania omówiono fundusze europejskie 2021-2027, które będą dostępne dla przedsiębiorców.

Innowacje są kluczowe, aby wesprzeć postęp gospodarczy i cywilizacyjny. W ramach polityki spójności na lata 2021-2027, programy pomocowe mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia trwałego wzrostu polskiej gospodarki, poprawy jej konkurencyjności oraz wspierania innowacji. Wykorzystanie funduszy polityki spójności jest atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ zapewnia im możliwość promowania inteligentnych innowacji – zaznaczyła podsekretarz stanu Ewelina Owczarska.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi programami dotacyjnymi oraz wytycznymi i możliwościami udziału w wybranych projektach finansowanych z funduszy europejskich w najbliższych latach. Przedstawione zostały także nabory realizowane w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym „Ścieżka SMART”. Natomiast przedsiębiorcy mogli poznać szczegóły dotyczące Funduszy Europejskich dla startupów.

Dzisiejsze spotkanie oferuje nam okazję do dyskusji na temat nowych, innowacyjnych produktów i usług, które mogą odnieść sukces na rynku krajowym i międzynarodowym. Minister Owczarska wskazała także na szerokie możliwości dofinansowania z funduszy unijnych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oferują przedsiębiorstwom wsparcie finansowe w postaci dotacji na realizację projektów innowacyjnych, w tym prowadzenie badań, wdrożenie nowych technologii i transformację działalności w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki. Ścieżka SMART to flagowy instrument FENG, zapewniający przedsiębiorstwom wsparcie w postaci dotacji oraz dodatkowych działań na rzecz podniesienia kompetencji pracowników i cyfryzacji. W 2023 roku planowanych jest aż sześć naborów wniosków w ramach tego programu.

FENG to program, który oferuje wsparcie dla szerokiej gamy odbiorców – od małych, średnich i dużych firm, aż po przedstawicieli NGO i jednostek badawczych. Można skorzystać z niego indywidualnie, w konsorcjach firm lub wspólnie z NGO i jednostkami badawczymi.

Aby pomóc przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu, Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zapewnia również bezpłatny dostęp do usług informacyjnych, udzielanych przez wykwalifikowanych ekspertów branżowych. Te usługi to Innovation Coach oraz STEP, które wspierają zarówno rozwój firmy, jak i złożenie wniosku o dostępne środki.

FEPW na ekologiczną przedsiębiorczość

Kolejne 500 mln euro z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest przeznaczone na ekologiczny rozwój przedsiębiorczości. Priorytetem finansowanych projektów są działania mające na celu zwiększenie produktywności i innowacyjności MŚP, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z nowych inwestycji dotkną nie tylko start-upy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą mogły skorzystać z dofinansowania procesów wzorniczych. Programy wsparcia obejmą także firmy, które chcą dostosować swoje działania do wymogów rynkowych i środowiskowych, w tym automatyzację i robotyzację produkcji oraz inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Oprócz tego przedsiębiorcy z branży turystycznej otrzymają możliwość modernizacji swoich obiektów, w tym hoteli, restauracji i wypożyczalni sprzętu.

Program FERS skupia się na wsparciu rozwoju kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z szkoleń i doradztwa w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych, wsparcia dla ponownego wprowadzenia działalności gospodarczej, a także z pomocy przy tworzeniu Europejskiego Aktu o Dostępności. Program ten umożliwia pracodawcom przygotowanie się do wprowadzenia i zarządzania zmianami w ramach reagowania na zmiany demograficzne na rynku pracy.

FERS oferuje również możliwość skorzystania z doradztwa i szkoleń w celu wesprania rozwoju kompetencji pracowników. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szkoleń dotyczących dostosowywania się do zmian gospodarczych, wsparcia przy ponownym rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a także tworzenia Europejskiego Aktu o Dostępności. Program FERS pomaga pracodawcom w przygotowaniu do zarządzania zmianami, które będą konieczne w związku z zmianami demograficznymi na rynku pracy.

Na spotkaniu przedsiębiorcy mieli również możliwość zasięgnięcia porady u ekspertów PARP, przedstawicieli Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) oraz sieci Enterprise Europe Network (EEN).

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Osoba lub instytucja nadająca komunikat odpowiada za jego zawartość zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM