Polityka i społeczeństwo

Konkursy na fundusze UE w woj. opolskim – plan na 2023

Konkursy na dofinansowanie projektów z perspektywy wydatków na lata 2021-2023 mają szansę odbyć się jeszcze w 2023 roku – poinformował Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. Wyzwania stojące przed regionem dostrzegalne są w ochronie środowiska, zachowaniu zrównoważonego transportu oraz w szkolnictwie, a blisko miliard euro jest przeznaczony na ich realizację.

Szymon Ogłaza w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP zaznaczył, że z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty realizowane w województwie opolskim trafi łącznie 966,5 mln euro. 690 mln euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 276 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Priorytety dla nas są bardzo różne. Oczywiście staramy się, aby ten zrównoważony rozwój województwa był realizowany, nie sposób nie zauważyć w tej perspektywie priorytetu związanego z ochroną środowiska, z jakością powietrza, ze zmianami klimatu. To jeden z takich głównych bloków priorytetowych, w którym mieści się zarówno poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych, niska emisja, czyli ścieżki rowerowe, rzeczy związane z centrami przesiadkowymi, z transportem zrównoważonym, również z transportem publicznym – poprawa tej efektywności i poprawa dostępności” – powiedział wicemarszałek.

Samorząd Województwa Opolskiego stawia na wsparcie różnorodności biologicznej, innowacyjności oraz przedsiębiorców. W przyszłości, w perspektywie 2021 – 2027, będzie można liczyć na finansowe wsparcie programów społecznych i edukacji. Przy tym wszystkim nie zabraknie również poprzednio wspomnianych projektów.

Opolszczyzna może na siebie liczyć. Wielkim plusem regionu jest fakt, że województwo dostaje wsparcie finansowe na inwestycje dotyczące tworzenia różnorodności biologicznej, wspierania przedsiębiorców i innowacji, a także na programy społeczne, edukację oraz inne inwestycje.

„Dbamy o likwidację kwestii związanych z wykluczeniem społecznym, również o szkolnictwo – zwłaszcza szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów w tej części związanej z edukacją i społeczeństwem. Poza tym oczywiście oferta przedszkoli dla matek, które chcą szybko wrócić na rynek pracy. To wszystko składa się właśnie na te blisko miliard euro. Staramy się, aby te konkursy były jak najszybciej dostępne. Myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych województw, które realizują te nabory konkursowe i one będą zrealizowane już w 2023 roku” – dodał członek zarządu województwa opolskiego.

„Spektrum jest bardzo szerokie, bo to będą zarówno adresowane do przedsiębiorców, jak i administracji publicznej bardzo szerokie przedsięwzięcia związane zarówno z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, jak i zwłaszcza z Europejskim Funduszem Społecznym, czyli te inicjatywy, które wiążą się za społeczeństwem, z takimi miękkimi przedsięwzięciami, ze szkolnictwem, z edukacją, z ekonomią społeczną. To wszystko chcemy, powtarzam chcemy – bo to niestety nie tylko od nas zależy – już zrealizować w naborach w 2023 roku, a później kolejne w kolejnych miesiącach. Staramy się, żeby jak najszybciej pieniądze z Unii Europejskiej trafiły do przedsiębiorców i mieszkańców naszego województwa” – zaznaczył.

Pierwszy nabór w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 rozpoczął się w maju tego roku. Województwo opolskie znalazło się na 15 miejscu pod względem wielkości przyznanych środków z UE, które wynoszą około 970 mln euro.

Samorząd województwa opolskiego zamierza wdrożyć program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, aby wspierać rozwój regionu poprzez realizację strategicznych projektów.

Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 to wielka szansa dla rozwoju regionu. Samorząd województwa opolskiego ogłosił pierwsze konkursy na przyznane środki z UE w maju br.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM