Biznes i finanse

Karpacz: Powstrzymanie Wykluczenia Komunikacyjnego dzięki Kolei

Startupy stanowią dla banków realną konkurencję, wymuszając na nich dostosowanie się do zmieniającego się środowiska. Aplikacja IKO wspiera ponad sto rozwiązań przedstawionych przez startupy, w tym wiele z nich jest właśnie ich autorskimi pomysłami.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel przedstawiał stanowisko resortu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniu 5 września 2023 r. W ramach tego wydarzenia wziął udział w dyskusjach na temat „Silnej kolei w Europie – chwilowej mody czy mocnego i stałego trendu?” oraz „Nowej mobilności miejskiej – regulacji i bezpieczeństwa”.

Ministerstwo Infrastruktury zachęca do poszerzania wiedzy na temat europejskiego transportu publicznego i jego wpływu na gospodarkę oraz jakość życia mieszkańców. Wierzymy, że wszelkie starania w tym zakresie przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju.

Wiceminister A. Bittel wskazał, że inwestycje kolejowe w Polsce są największe w historii. W efekcie, nowe tworzone odcinki linii kolejowych są szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Wiedzie to do zwiększenia zainteresowania pasażerów podróżami koleją.

Dowodem na to, jest szybki wzrost liczby osób korzystających z przewozów kolejowych. Liczba pasażerów wzrosła w 2019 roku o 4,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Świadczy to o tym, że inwestycje kolejowe w Polsce są skuteczne.

Kolejowe inwestycje polskich kolei w postaci Krajowego Programu Kolejowego, Programu Kolej Plus oraz programów utrzymaniowych, dworcowych i przystankowych przyczyniają się do wzrostu zainteresowania ofertą pasażerską. Dodatkowo, staramy się tworzyć nowe, przyjazne użytkownikom kanały sprzedaży i obsługi klienta, aby zapewnić optymalne doświadczenie podróżnym – stwierdził wiceminister A. Bittel.

Paneliści wyraźnie zdawali sobie sprawę z tego, że polska kolej musi stać się bardziej konkurencyjna w Europie. Andrzej Bittel wskazał na zalety, jakie posiada nasz kraj – wiedzę i kompetencje. Mówił też o nadrabianiu zaległości, które powstały w wyniku nieodpowiedzialnych rządów, które zamiast inwestować w rozwój kolei, niszczyły połączenia i linie.

Aby zapewnić polskiej kolei świetność, wiele zostało już zrobione, a wiele też jeszcze przed nami. Wkrótce przekonamy się, że transport kolejowy jest nie tylko bezpieczny, komfortowy i wygodny, ale również bardziej atrakcyjny niż transport drogowy – stwierdził wiceminister A. Bittel.

Mobilność miejska staje się ważnym wyzwaniem na kolejne lata. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zauważył, że samorządowcy coraz lepiej rozumieją istotę mobilności miejskiej i częściej opierają się na zasadzie pomocniczości w kwestiach transportowych.

Według wiceministra kluczowym elementem transportu w Polsce powinien być transport kolejowy – międzywojewódzki, regionalny lub aglomeracyjny. Wykorzystywanie sieci autobusowej powinno być dostosowane do transportu kolejowego. Przykładem dobrej integracji transportu kolejowego i autobusowego jest województwo łódzkie.

Wyjaśniając, Bittel podkreślił, że miasta na prawach powiatu są pozbawione prawa do skorzystania z przewidzianej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym refundacji ulg. Te miasta więc muszą ponosić wszystkie koszty organizacji komunikacji.

Choć zdecydowana większość osób w mniejszych miejscowościach wybiera samochody ze względu na słabiej rozwinięty transport publiczny, to jednak i w dużych ośrodkach jak Warszawa jest ich sporo. Stanowi to dowód na to, że kupowanie pojazdów z silnikami spalinowymi nie jest uwarunkowane jedynie brakiem komunikacji zbiorowej. Mimo tego, wiceminister A. Bittel przypomniał, że samochody elektryczne będą droższe od swoich spalinowych odpowiedników nawet jeśli w przyszłości będą jedynymi produkowanymi na masową skalę.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów opublikowanych w serwisie PAP. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM