Polityka i społeczeństwo

Zacieśnianie więzi polsko-bułgarskich: MRiRW w Karpaczu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Minister Robert Telus spotka się z wiceministrem rolnictwa i żywności Bułgarii Aleksandrem Iotzeviem, aby przedyskutować możliwości wspólnych działań pięciu krajów przyfrontowych w celu ograniczenia nadmiernego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Minister Robert Telus spotka się z wiceministrem rolnictwa i żywności Bułgarii Aleksandrem Iotzeviem, aby omówić współpracę pięciu krajów przyfrontowych w zakresie ograniczenia importu nadmiernych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Wyzwania współczesnej Unii Europejskiej

– Jako Unia Europejska jesteśmy obecnie przed kluczowym wyzwaniem. Musimy znaleźć kompleksowe, długofalowe rozwiązania, aby zapewnić równe szanse i uczciwą konkurencję dla produktów z naszych krajów w obliczu napływu dużej ilości produktów rolno-spożywczych z Ukrainy – powiedział minister Robert Telus.

Konieczne uregulowania

– Aby zapewnić skuteczny tranzyt towarów z Ukrainy do miejsc zagrożonych bezpieczeństwem żywnościowym, musimy w Unii Europejskiej dyskutować na temat skutecznych środków, których podjęcie będzie wymagane. Minister Robert Telus zasugerował, że możliwym wyjściem może być ustanowienie dopłat do kosztów tranzytu, co znacznie wspomagałoby funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych.

15 września zbliża się wielkimi krokami, dlatego Minister Robert Telus zwrócił uwagę na konieczność przedłużenia obecnych środków zapobiegawczych w imporcie produktów z Ukrainy do końca bieżącego roku.

Polska razem z innymi krajami regionu apeluje do władz Ukrainy o przedłużenie tych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dla obywateli i przedsiębiorców.

Minister rolnictwa zaznaczył, że chociaż istnieją nadal nierozwiązane zagrożenia i problemy, to wartość tranzytu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy przez terytorium Polski systematycznie rośnie. Dlatego, według ministra, nie ma przeszkód, aby przedłużyć istniejący zakaz.

Minister Telus podkreślił, że dobrobyt naszych rolników to główne założenie starań rządu, a przyjęcie propozycji zmiany listy produktów pozwoli na skuteczne i szybkie reagowanie na problemy w innych sektorach niż zboża czy rośliny oleiste. Minister dodał, że mamy nadzieję, że Komisja Europejska zaakceptuje te zalecenia.

Minister Telus zaproponował również wprowadzenie mechanizmów wspierających inne rodzaje upraw i produktów. W tym celu zaproponowano uelastycznienie listy produktów objętych środkami wsparcia, aby zapewnić skuteczne wsparcie dla rolników i zapewnić im bezpieczeństwo.

Solidarność europejska to podstawa

Uważamy, że Unia Europejska powinna wykazać solidarność w obliczu kryzysu, który dotknął nasze kraje. Rolnicy szczególnie odczuwają tego skutki, zarówno w postaci pomocy dla Ukrainy, jak i wzmożonego importu artykułów rolno-spożywczych. To zaś skutkuje ciężarem dla ich sektora. Dlatego ważne jest, aby Unia Europejska wykazała się solidarnością i zapewniła ochronę naszym rolnikom.

Uwaga: treść komunikatów publikowanych w serwisie PAP pozostaje bez zmian w stosunku do formy dostarczonej przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść tych komunikatów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM