Polityka i społeczeństwo

Konkurs MSZ na najlepszą pracę magisterską – wyzwanie dla młodych badaczy!

MSZ zaprasza do udziału w 35. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października. Nagroda dla zwycięzcy I stopnia wynosi ok. 13 tys. złotych oraz staż w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską! Do konkursu mogą zgłaszać swoje prace magisterskie absolwenci uczelni zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a zgłoszenia dokonują władze uczelni, w której prace zostały obronione, w tym samym roku.

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jury w oparciu o kryteria jakości merytorycznej, wiodącej tematyki, innowacyjności oraz zgodności z celami programu Ministra Spraw Zagranicznych.

Konkurs skierowany jest do osób, które chcą przedstawić swoje przemyślenia na temat polskiej polityki zagranicznej. Głównymi tematami prac są:

1. Priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz ich wykonanie w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

2. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z określonym państwem, grupą państw lub regionem;

3. Polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;

4. Polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

5. Polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

6. Polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

7. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej w innych krajach, w tym polskiej kultury i nauki;

8. Prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej;

9. Współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

10. Zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Do udziału w konkursie zgłaszana jest praca, której treść musi zawierać opinię recenzenta, promotora oraz życiorys autora, z uwzględnieniem jego danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu mailowego i adresu do korespondencji.

Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl do dnia 15 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w konkursie, w tym zasady przyznawania nagród, znajdują się w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 2022 roku, dostępnym pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/konkurs-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsza-prace-magisterska-z-38502995.

UWAGA: PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie bez dokonywania zmian w ich treści, zgodnie z formą udostępnioną przez nadawcę. Autor komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM