Polityka i społeczeństwo

Toruń: Space EduHUB na później

Projekt „Space EduHUB Toruń”, w ramach którego przy ul. Łokietka miał powstać kompleks służący popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowych technologiach, wprowadzony został do planu inwestycyjnego już w 2019 r. Tego samego roku we wrześniu podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miasto zakładało wtedy, że inwestycja będzie kosztowała łącznie 15,6 mln zł przy dofinansowaniu prawie 12 mln zł (75%). Trzykrotnie ogłaszane przetargi zakończyły się jednak niepowodzeniem – składane oferty znacznie przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania.

– Ostatni przetarg pokazał, że najniższa oferta na wybór wykonawcy robót budowlanych wynosiła 26.841 tys. zł, czyli udział dofinansowania spadłby do 33,1% wartości zadania – mówi Skarbnik Miasta Torunia Aneta Pietrzak. – Z tego powodu proponujemy rezygnację z dofinansowania i realizacji tej inwestycji w bieżącym roku. Zadanie jest przygotowane dokumentacyjnie, dlatego trafi do rezerwy inwestycyjnej. Jeżeli pojawi się szansa na środki w nowej perspektywie, być może będzie mogło być ono realizowane.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM