Biznes i finanse

Łódź żyje inwestycjami drogowymi – nowe możliwości dzięki rządowemu dofinansowaniu

– Marka otworzy 2 nowe lokale w Bangalore i Mumbaju:

Marka przeprowadzi otwarcie 2 nowych lokali w Bangalore i Mumbaju w 2023 r. i kolejnych latach, co stanowić będzie kamień milowy w jej międzynarodowym rozwoju.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczy 30 mln zł na inwestycje w Łodzi:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczy 30 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa i spójności infrastruktury drogowej w Łodzi. Inwestycje będą miały na celu stworzenie spójnej sieci dróg, która zapewni ciągłość i zgodność przy istniejących już odcinkach.

Inwestycje drogowe wspierane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania w Łodzi i jej okolicach. Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel wyraził zadowolenie z decyzji rządu o dofinansowaniu modernizacji ulic Łodzi. Dzięki temu, wszystkie samorządy, które chcą poprawić jakość dróg lokalnych, mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Inwestycje w infrastrukturę drogową w Łodzi są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców tego miasta i okolic. Dobitnym tego przykładem jest pełny ring dróg szybkiego ruchu – autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14. Wsparcia ze strony rządu nie trzeba się obawiać – Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau ogłosił właśnie dodatkowe 30 mln zł przeznaczone na miejskie ulice w Łodzi.

Rząd zatwierdził 6 lutego 2023 roku listę zadań miejskich, których realizację w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa wspomoże dofinansowaniem z RFRD w wysokości 382,4 mln zł. Całkowita wartość tych inwestycji sięga aż 983 mln zł.

Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łodzi otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 mln zł z Programu Rozwoju Regionalnego Funduszu Rozwoju. Projekt obejmuje prace na następujących odcinkach ulic:

• Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Barskiej do ul. Siewnej;

• Rozbudowa ulicy Pomorskiej od dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz przebudowa ul. Mileszki od ulicy Pomorskiej do ul. Bratkowej;

• Przebudowa ulicy Żółkiewskiego od ul. Łódzkiej do ul. Sienkiewicza;

• Rozbudowa ulicy Traugutta od ul. Wschodniej do ul. Widzewskiej.

Ulicy Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej w Łodzi będą podlegać rozbudowie, której celem jest połączenie odcinka ulicy Pomorskiej z ulicą Giewont. Inwestycja ma osiągnąć długość 3,5 km i będzie wspierana przez RFRD w wysokości 30 mln zł. Łączna wartość projektu wyniesie 61 mln zł, a termin jego zakończenia przewidziany został na IV kwartał 2025 r.

Nowa infrastruktura pozwoli na wygodne i bezpieczne poruszanie się po Łodzi, a także ułatwi dostęp do ważnych miejsc i obiektów. Prace budowlane będą przeprowadzane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zostaną zakończone na czas.

Łódzkie inwestuje w drogi lokalne

Województwo Łódzkie w ramach RFRD w latach 2019-2023 zainwestowało ponad 900 mln zł w realizację 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na 1,4 tys. km dróg lokalnych.

W 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury przekazało 27,77 mln zł na wsparcie 238 projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych, obejmujących łącznie 323 przejścia.

W 2023 roku województwo łódzkie dostanie wsparcie w postaci 60 milionów złotych, które będzie przeznaczone na remont dróg powiatowych oraz gminnych. Dzięki tej dotacji uda się zrealizować 90 projektów, których łączna długość wynosi 132 kilometry.

Realizacja obwodnic w ramach RFRD

Łączna kwota dofinansowania trzech zadań z województwa łódzkiego, zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów, wynosi 76 mln zł. Umowy o dofinansowanie zostały już podpisane ze środków RFRD.

Zadania obejmują:

• Budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, z dofinansowaniem w wysokości 62,4 mln zł;

• Budowę obwodnicy Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703, z dofinansowaniem w wysokości 7,2 mln zł;

• Budowę obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710, z dofinansowaniem w wysokości 6,4 mln zł.

Wdrożenie tych zadań znacznie poprawi warunki komunikacyjne w regionie.

UWAGA: komunikaty publikowane w serwisie PAP pochodzą bezpośrednio od nadawcy i nie zawierają żadnych zmian w ich treści. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu – zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM