Biznes i finanse

Kobieca Przedsiębiorczość w ONZ – Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet na 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego

Udział w wydarzeniu „Kapitał włączający: wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na skalę globalną” dostarczy okazję do wymiany myśli i doświadczeń z przedstawicielami całego ekosystemu przedsiębiorczości kobiet.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła w ramach 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego działania mające na celu zlikwidowanie nierówności w finansowaniu przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Inicjatywa jest wynikiem współpracy WEA, Mary Kay Global, Yildiz Holding, WE Act i W20. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc kobietom w tworzeniu i rozwoju ich firm, a także wiele innych przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia równości płci w biznesie.

Sprawdź naszą najnowszą informację prasową, która zawiera multimedia, żeby dowiedzieć się więcej: https://www.businesswire.com/news/home/20230913190902/pl/

Kapitał włączający: wspieranie przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. Zapraszamy do udziału w szczególnym wydarzeniu, które odbędzie się 21 września w Siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w sali konferencyjnej numer 2. Przyjdź i dołącz do nas w godzinach 18:00-20:00 czasu wschodniego. Kliknij tutaj, by zarejestrować się na to wydarzenie.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie dialogu między stronami zaangażowanymi w ekosystem przedsiębiorczości kobiet. Omówione zostaną wyzwania finansowe, przed którymi stoją te przedsiębiorczynie, a także znaczenie włączających inwestycji oraz konieczność brania pod uwagę aspektu płci w procesach podejmowania decyzji zarówno przez instytucje, jak i firmy.

„Dzięki uruchomieniu Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet marka Mary Kay przyczyniła się do utorowania nowej ścieżki interwencji w sektorze prywatnym – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna i dyrektor finansowa Mary Kay Inc. – WEA to przełomowe partnerstwo, w ramach którego Organizacja Narodów Zjednoczonych, sektor publiczny i prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i eksperci polityczni współpracują ze sobą, pragnąc zmieniać świat u boku przedsiębiorczych kobiet oraz na ich rzecz”.

Uczestnikom spotkania przewodniczyć będzie Aïcha Diop, starszy oficer zarządzania programami w UN Women. Wieczór rozpocznie się wprowadzeniem przez zarząd wykonawczy UN Women, a następnie Fulya Fraser, dyrektor ds. rozwoju w Pladis, firmie należącej do rodziny przedsiębiorstw Yildiz Holding, opowie o misji firmy.

Sesja panelowa poświęcona przyspieszeniu agendy 2030 w drodze przedsiębiorczości kobiet otworzy dr Virginia Littlejohn, globalna koordynatorka Women Entrepreneurs Act (WE Act). Omówi ona „bilionowe możliwości wsparcia przedsiębiorczych kobiet” oraz potencjalny wpływ na gospodarkę zniesienia barier finansowych dla przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Wśród prelegentów znajdą się najważniejsi przywódcy agencji partnerskich WEA z ramienia ONZ.

Druga sesja panelowa poświęcona będzie globalnym działaniom na rzecz przedsiębiorczości kobiet. Uczestnicy sesji będą szczegółowo analizować istotne projekty i programy w ramach przedsiębiorczości kobiet, w tym spostrzeżenia międzynarodowych przywódców działań na rzecz rozwoju, takich jak Adriana Carvalho (W20Brazil), Wendy Teleki (Bank Światowy), Marie-Christine Oghly (FCEM); Catherine Bosshart (BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins, Mary Kay Global oraz Lamia Kamal-Chaoui (OECD). Ostatnią prelekcję wygłosi Shazi Visram, założycielka i dyrektor generalna marek Happy Family.

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które odbędzie się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, musisz dokonać rejestracji do niedzieli, 17 września 2023 r. do godz. 23:59 czasu wschodniego. Za nieobecnych uczestników będzie można śledzić przebieg wydarzenia dzięki transmisji na żywo dostępnej na stronie internetowej Web TV ONZ.

Aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się, zapraszamy do kliknięcia tutaj. Zyskaj dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Pierwszym krokiem w realizacji Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) jest wzmocnienie zaangażowania międzynarodowych agencji ONZ w tworzenie i wspieranie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości kobiet. Poza tym partnerzy współpracują w dziedzinie dostępu do informacji i technologii, wsparcia finansowego, zwiększenia dostępu do rynków i zasobów, zaangażowania mężczyzn i opracowywania innych rozwiązań.

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) jest jednym z pierwszych przedsięwzięć międzynarodowej współpracy, którego celem jest osiągnięcie równości płci. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zaangażowania kobiet w światowej gospodarce i zapewnienie lepszych warunków dla przedsiębiorczości kobiet. Dzięki działaniom Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) kobiety będą miały lepszy dostęp do informacji, technologii, finansowania i rynków, a także szerszy wpływ na decyzje ekonomiczne.

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) to inicjatywa międzynarodowa, której celem jest tworzenie i wspieranie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości kobiet na całym świecie. Partnerzy tego strategicznego partnerstwa wielostronnego współpracują, aby zapewnić dostęp do informacji i technologii, finansowania, rynków i zasobów, zaangażowania mężczyzn i innych rozwiązań. Nasi partnerzy wspierają nas w realizacji naszej misji, aby do 2030 r. pomóc 5 milionom kobiet w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Naszym głównym celem jest wzmocnienie wpływu rozwojowego przedsiębiorczych kobiet na całym świecie i ułatwienie im realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). W tym celu tworzymy ekosystem wsparcia, który zapewnia im możliwość rozwoju i sukcesu. Akcelerator stanowi innowacyjne partnerstwo na skalę międzynarodową, które umożliwia wykorzystanie potencjału drzemiącego w przedsiębiorczych kobietach.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej organizacji, odwiedź stronę we-accelerate. Jeśli chcesz być na bieżąco, dołącz do nas w mediach społecznościowych: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator) i LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

1. W ramach współpracy Women’s Entrepreneurship Accelerator i Mary Kay Inc. dochodzi do istotnego kroku w kierunku osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

2. Mary Kay Inc. wychodzi naprzeciw potrzebom właścicielek firm przeznaczając wyjątkowe wsparcie i dostęp do zasobów.

3. Women’s Entrepreneurship Accelerator jest wspólnym działaniem Mary Kay Inc. i The Cherie Blair Foundation for Women, mającym na celu wspieranie kobiet w biznesie na całym świecie.

1. Mary Kay Inc. i Women’s Entrepreneurship Accelerator wspólnie działają, aby pomóc właścicielkom firm w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu.

2. Mary Kay Inc. zaspokaja potrzeby kobiet biznesu, oferując szczególne wsparcie i dostęp do zasobów.

3. The Cherie Blair Foundation for Women i Mary Kay Inc. współpracują, aby wspierać kobiety w biznesie na całym świecie w ramach Women’s Entrepreneurship Accelerator.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM