Polityka i społeczeństwo

Promowanie Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa – Regionalna Konferencja MRiRW

Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięła udział w II Konferencji Regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy spotkania omówili aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2030.

Podczas wystąpienia Wiceminister przedstawiła nowe formy wsparcia dla rolników oraz programy pomocowe dla przetwórców rolno-spożywczych. Wyraźnie widać, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na nowe innowacyjne rozwiązania i wprowadza je na szerszą skalę.

7 września 2023 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Minikowie odbyła się konferencja, w której wzięła udział Anna Gembicka, sekretarz stanu.

Anna Gembicka uzmysłowiła uczestnikom konferencji znaczenie opłacalności produkcji rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a także przedstawiła nowe formy wsparcia dla producentów oraz programy pomocowe.

Panel ekspercki zorganizowany w ramach konferencji był okazją do dyskusji na temat efektywności wykorzystywanych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym.

Doradztwo publiczne w kontekście budowania odporności na kryzysy to jedno z najważniejszych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas panelu zostały omówione możliwości wsparcia i pomocy dla rolników.

Informacje na temat konferencji regionalnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 w województwach: lubelskim, podkarpackim, dolnośląskim, opolskim i podlaskim. Konferencje odbędą się w najbliższych dniach.

Zapraszamy wszystkich do wyrażenia swoich uwag w ramach konsultacji w zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Przyjmowanie uwag potrwa od 25 sierpnia do 29 września 2023 r. Każdy może zgłosić swoje uwagi na adres e-mail: strategia@minrol.gov.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia własnych opinii na temat Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Przyjmowanie uwag zakończy się w dniu 29 września 2023 r. Prosimy składać uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: strategia@minrol.gov.pl.

UWAGA: PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM